Вторник, 23 Яну 2024
            
Други Павликени

Община Павликени получи финансиране за завършване на допълнителното водоснабдяване на с. Върбовка

  24.10.2023 14:55
Община Павликени получи финансиране за завършване на допълнителното водоснабдяване на с. Върбовка

Община Павликени получава допълнително финансиране за завършване на допълнителното водоснабдяване на с. Върбовка. Допълнителното споразумение за нужните средства беше подписано от и.д. кмета инж. Анастасия Вачева в МРРБ. Средствата са в размер на 883 511,15 лв. без ДДС.

Многогодишният проблем с осигуряването на питейна вода в селото ще бъде решен с изпълнението на инвестиционния проект за допълнително водоснабдяване.

Върбовка е селото с най-голям брой жители в община Павликени. От 2020 г. в селото е въведен воден режим поради намаляване дебита на водоизточниците. Липсата на вода поражда редица затруднения на живеещите.

Изпълнението на проекта стартира през далечната 1994 г. Поради липса на достатъчно финансови средства обектът се изпълнява на етапи. Последните строителни дейности са извършвани през 2008 г. Оттогава до 2022 г. Община Павликени търси възможности за финансиране.

Миналата година с решение на Министерски съвет за одобряване на Списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството бяха отпуснати 50% от необходимите средства за изпълнение на обекта. С настоящото допълнително споразумение са осигурени и оставащите 50% от цялата стройност на обекта.

Очаква се строителните работи да приключат и обектът да бъде въведен в експлоатация преди края на годината.

В момента с. Върбовка ползва вода от източника на съседното с. Димча. След пускането на новия водопровод, ще бъде решен проблемът с водоснабдяването и на с. Димча.


Ключови думи
Върбовка водоснабдяване
Последни
Седмицата
Анкета