Събота, 13 Яну 2024
            
Други

Обявена е една вакантна длъжност за офицер в Сухопътни войски

  15.10.2023 10:04
Обявена е една вакантна длъжност за офицер в Сухопътни войски

О Б Я В А

 

за вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане

на военна служба на лица, изпълнявали военна служба

(кадрова военна служба)

 

  1. Офис за военен отчет в община Горна Оряховица Ви информира, че със заповед № ОХ-877/11.10.2023 г. на министъра на отбраната е  обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер в Сухопътни войски, която следва да се заеме от  лице,  изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) както следва:

 

  • Старши помощник-началник на отделение „Подготовка на резервисти“ във в. ф. 34200 – Шумен: 1 (една) длъжност.

 

2. Кандидатите за вакантната длъжност следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

3. За кандидатстване за вакантната длъжност се подава писмено заявление с приложени документи, които се разглеждат от назначена за целта комисия и след събеседване с кандидатите същата извършва класиране.

 

Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие

Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.

 

Срок за подаване на документи – 10.11.2023 г.

 

Информация може да получите в офиса за военен отчет

 в Община Горна Оряховица, партер и на телефони:

 

0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица

0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец

062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

 

 


Ключови думи
Сухопътни войски
Последни
Седмицата
Анкета