Петък, 19 Яну 2024
            
Велико Търново Други

Есенният прием в Центъра за квалификация към ВТУ се удължава до 30 октомври.

  13.10.2023 09:36
Есенният прием в Центъра за квалификация към ВТУ се удължава до 30 октомври.

С оглед на големия интерес към образователните програми, предлагани и в задочна и в дистанционна форма на обучение, и на големия брой постъпващи заявления за кандидатстване, срокът за подаване на документи се удължава до 30 октомври включително.

До 30.10.2023 г. ще се приемат документи за кандидатстване за всички специалности, предлагани в дистанционна форма на обучение – „Арттерапия и трудотерапия“, „Библиотекознание и библиография“, „Бизнес информационни технологии“, „Информационен мениджмънт“, „Информационна сигурност“, „Консултативна психология“, „Организационна психология“, „Педагогическа психология“, „Психология“, „Психология на превантивната работа в образователни и социални институции“ „Семейно консултиране“, „Супервизия в помагащите професии“ „Управление на образованието“ и „Учителска правоспособност“.

В Центъра за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се осъществява обучение за придобиване на следните професионални квалификации в специалността „Учителска правоспособност“: учител по английски език; учител по български език и литература; учител по география; учител по гражданско образование; учител по изобразително изкуство; учител по икономика; учител по информатика и информационни технологии; учител по история; учител по китайски език; учител по математика; учител по немски език; учител по предприемачество; учител по технологии и предприемачество; учител по физическо възпитание и спорт; учител по философия; учител по френски език. Обучението в специалност „Учителска правоспособност“ за придобиване на професионална квалификация „учител по …“ се предлага както в задочна, така в дистанционна форма на обучение с изключение на квалификацията „учител по физическо възпитание и спорт“, която се предлага само в задочна форма.

Документи за кандидатстване за всички посочени специалности може да се подават до 30.10.2023 г. на място в Центъра за квалификация от 8:30 до 16:00 ч., чрез препоръчана поща или на e-mail-адрес: [email protected].

Класирането на кандидат-специализантите, подали заявления до 13 октомври 2023 г. вкл., ще бъде обявено на 18.10.2023 г. след 16:30 ч.

Записването на специализантите, кандидатствали до 13.10.2023 г., ще става на място в Центъра за квалификация между 8:30 и 16:00 ч. от 19.10.2023 г. до 27.10.2023 г. (без събота и неделя).

Допълнителна информация може да се получи на място в Центъра за квалификация на адрес ул. „Хр. Ботев“ № 19, Корпус 5, вх. Север, ет. 2, на сайта на ВТУ (http://www.uni-vt.bg/bul/?zid=92) и на страницата на Центъра във Фейсбук (https://www.facebook.com/ck.vtu.1999/). Въпроси и запитвания се приемат на имейл адрес [email protected] или на посочените телефонни номера – 0884 67 94 42, 062 633 752, 062 633 652.


Ключови думи
Център за квалификация ВТУ
Последни
Седмицата
Анкета