Понеделник, 08 Яну 2024
            
Горна Оряховица Други

В СУ „Вичо Грънчаров“ монтираха система за измерване на качеството на въздуха

  09.10.2023 15:46
В СУ „Вичо Грънчаров“ монтираха система за измерване на качеството на въздуха

Иновативна система за проследяване и контрол на качеството на въздуха в затворени помещения е монтирана в СУ „Вичо Грънчаров“ в горна Оряховица. Средствата са от спечелен проект по ПУДООС „За чиста околна среда – 2023“. Проектът е на тема „Обичам природата – и аз участвам!“ и е продължение на една от стратегическите цели на училището за устойчивото екологично развитие.

В 20 класни стаи са монтирани сензори, които измерват качеството на въздуха по три важни характеристики – температура, влажност и ниво на въглероден диоксид. Данните по отделните показатели се визуализират на дисплея на всяко устройство, а цветова сигнализация се активира, когато параметрите на въздуха излязат от нормалните и приемливи за човешкото здраве стойности и напомня да се предприемат действия за достигане на оптимални нива.

Информацията с отчетените стойности от цялата система се генерира чрез специализиран софтуер, който събира данни във всеки момент на много нива и се анализира на училищно ниво.

В проекта са заложени дейности с ученици, родители и учители за повишаване на информираността и уменията за отговорно отношение към средата, в която живеем.

Партньор на училището в изпълнението на проекта е Кю Онлайн ООД (QNECTD) –компания, която е инициатор на националната кампания „Знаеш ли какво дишаш?“, посветена на осведомеността за качеството на въздуха в затворени помещения.


Ключови думи
СУ "Вичо Грънчаров"
Последни
Седмицата
Анкета