Петък, 05 Яну 2024
            
Лясковец Местни избори 2023

Васил Христов, кандидат за кмет на Лясковец от Земеделски съюз „Александър Стамболийски“: Местните данъци и такси не трябва да се увеличават

  06.10.2023 14:22
Васил Христов, кандидат за кмет на Лясковец от Земеделски съюз „Александър Стамболийски“: Местните данъци и такси не трябва да се увеличават

Нивата на местните данъци и такси в Лясковец са отдавна на предела на поносимостта от гражданите и не трябва да се увеличават в следващия мандат 2023 – 2027 г., освен ако това не се налага по силата на промени в националното законодателство.

Категоричната позиция е на кандидата за кмет на Лясковец от Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ Васил Христов. Тази позиция е записана в управленската програма на Христов, която вече е официално разпространена в публичното пространство. В програмата са залегнати всички сфери за развитие на общината, които са от компетенцията на местната власт – безопасност, инфраструктура, културен живот и т. н. Не на последно място с програмата се поема ангажимент за чуваемост от страна на кмета и общинските съветници на проблемите на лясковчани и за тяхното разрешаване.

Бъде ли избран, Васил Христов ще е гаранция, че местните данъци и такси ще останат в същите размери. Освен това кандидатът на Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ ще разпореди проверка и на сега действащите цени на административните услуги, правилното формиране на тяхната себестойност и реалността на калкулациите им. От партията се ангажират също да бъде извършена реална инвентаризация на разчетите и отписване като безнадеждни всички вземания от граждани и фирми с изтекла давност по смисъла на Закона за задълженията и договорите.

Ние не желаем да притесняваме данъкоплатците с такива излишни покани, след като Общината е имала достатъчно време да си ги събере, но не го е направила. Залагането на такива несъбираеми вземания години наред изкривяваше показателите на бюджета и умишлено се залагаха нереални приходи. Разходите обаче бяха съвсем реални и заради това се стигна до момента, в който Община Лясковец влезе в списъка на общините с финансови затруднения, посочва Васил Христов.

По наболелия в последния мандат проблем с ефективността на нивата на сега действащата такса смет от Земеделски съюз „Александър Стамболйиски“ смятат, че е необходима спешна преоценка на териториите, включени в дейността по сметосъбиране и сметоизвозване и тяхното разширяване, защото очевидно има имоти, които са освобождавани от такси при неясни критерии. Целта на земеделците е справедливостта да бъде възстановена и всеки реално да заплаща това, което ползва. Освен това, кмет от Земеделски съюз „Александър Стамболийски“  ще преустанови досегашната порочна практика при изготвяне и предлагане на Общинския съвет за одобрение на план-сметката за дейност „Чистота“ да бъдат залагани приходи поотделно за всяко село, след като Законът за публичните финанси изрично забранява в общинските бюджети да се залагат приходи на второстепенни бюджетни разпоредители, ако те не са на делегиран бюджет. 

На това противопоставяне на хората от града срещу тези от селата трябва завинаги да се сложи край, заяви Васил Христов.

По отношение на общинските финанси Христов ще предложи на новия Общинския съвет да продължи с политиката на пряк контрол върху действията на изпълнителната власт от най-висшия орган на местното самоуправление, извършван от досегашния Съвет по отношение на вътрешно-компенсирани промени в бюджета на Общината и да иска изричното им разрешаване с отделни решения. Благодарение на тази практика на Общинския съвет през мандат 2019 – 2023 г., предложена от съветниците на Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ и подкрепена от останалите партии на тогавашното мнозинство – БСП и „Демократична България“, днес Община Лясковец е в по-добро финансово състояние от предишни мандати, в които дори изпълняваше Оздравителна програма именно заради неглижиране контролните функции на Съвета. Още с проекта за бюджет 2024 г. ще бъде предложена на Общинския съвет структура на разходите, която ще се отличава от досега предлаганите съотношения в разходната част – ще бъде намален делът на разходите за администрацията за сметка на секторите, които осигуряват нормална жизнена среда на гражданите – благоустройство, безопасно движение, ред и сигурност.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

 


Ключови думи
Васил Христов Земеделски съюз "Александър Стамболийски" Лясковец
Последни
Седмицата
Анкета