Събота, 02 Дек 2023
            
Велико Търново Други

Община Велико Търново стартира пилотен проект за всеобхватно управление на битовите отпадъци

  21.09.2023 13:34
Община Велико Търново стартира пилотен проект за всеобхватно управление на битовите отпадъци

Пилотен проект за цялостно и всеобхватно управление на битовите отпадъци стартира Община Велико Търново заедно с партньорите от „Еко Партнърс България“ АД. Новата система ще бъде приложена първо в град Дебелец. Основата цел е насърчаване на разделно събиране и управление на всички потоци битови отпадъци – процес, който става задължителен за всички общини от 2025-а година. Това обявиха на пресконференция заместник-кметът Снежана Данева-Иванова, Зорница Кънчева от отдел „Околна среда“ и представители на „Еко Партнърс България“.

„Нашата задача е да убедим гражданите  и бизнеса защо има смисъл да се събира разделно. Вярвам в успеха на пилотната система, така или иначе тя ще бъде наложена през 2025 г., когато ще влезе новата методика за изчисляване на такса смет в местните данъчни служби. Община Велико Търново, тествайки и прилагайки този модел година и половина по-рано, цели да подготви и същевременно да облекчи гражданите и бизнеса“, коментира Снежана Данева-Иванова.

„Разделното управление на отпадъците е двустранен процес. Общините са задължени да го въведат, но и гражданите са задължени да участват и те ще участват, като имат финансов стимул - колкото повече разделят отпадъците в домовете си, толкова по-ниска такса смет ще плащат“, добави Зорница Кънчева.

Благодарение на специално разработен за проекта софтуер, количествено ще може да бъде измерен събранията боклук от всяко семейство, фирма, институция във всеки от четирите сезона, тъй като видът и количеството отпадъци варират. Пилотният модел ще даде на гражданите и общините избор и решения за разделно събиране както на познатите отпадъци – пластмаса, хартия, стъкло и метал, така също на хранителни и градински остатъци, опасни отпадъци, едрогабаритни и строителни отпадъци и др. Системата ще изчисли какви да бъдат съдовете за смет, къде да бъдат поставени, дали да има индивидуални – във всяко домакинство, каква сметосъбираща техника да се използва и къде още да бъдат изградени площадки за разделно събиране.

Дейностите стартират в началото на следващата година с анкета за гражданите, за да се установят нагласите им към разделното сметосъбиране и какви видове отпадъци се генерират в населеното място. Пилотната система впоследствие ще бъде приложена на територията на цялата община.


Ключови думи
управление на битовите отпадъци Дебелец