Събота, 02 Дек 2023
            
Други

Обявени са 15 свободни длъжности за войници във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване КИПКО

  20.09.2023 11:21
Обявени са 15 свободни длъжности за войници във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване КИПКО

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

във военни формирования на пряко подчинение на командира

на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или     висши училища в страната или в чужбина

 

1. Офис за военен отчет в община Горна Оряховица Ви информира, че със заповед № РД-01-410/15.09.2023 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана (Командване КИПКО) са обявени 15 (петнадесет) вакантни длъжности за войници във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване КИПКО за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или      висши училища в страната и в чужбина както следва:

 

 

2. Кандидатите за вакантните длъжности следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

3. Конкурсът ще се проведе от 04.12.2023 г. до 08.12.2023 г. във в. ф. 46390 - София и включва: тест за проверка на общата култура, изпит за определяне на физическата годност и събеседване.

 

Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие

Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.

 

Срок за подаване на документи – 03.11.2023 г.

 

Информация може да получите в офиса за военен отчет

 в Община Горна Оряховица, партер и на телефони:

 

0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица

0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец

062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

сн. www.armymedia.bg

 


Ключови думи
Командване КИПКО