Събота, 09 Дек 2023
            
Други

Обявена е вакантна длъжност в Съвместното командване на силите

  11.09.2023 10:11
Обявена е вакантна длъжност в Съвместното командване на силите

О Б Я В А

 

за вакантна длъжност в Съвместното командване на силите

 за приемане на военна служба на лице,

изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

 

  1. Офис за военен отчет в община Горна Оряховица Ви информира, че със заповед № ОХ-695/18.08.2023 г. на министъра на отбраната е  обявена 1 (една) вакантна длъжност за сержант във военно формирование 18270 – Горна Малина, която следва да се заеме от  лице,  изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) както следва:

 

  • Старши специалист по реални симулации в отделение „Реални симулации“ на Център „Симулационни системи“.

 

2. Кандидатите за вакантната длъжност следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

3. За кандидатстване се подава писмено заявление с приложени документи, които се разглеждат от назначена за целта комисия и след събеседване с кандидатите същата извършва класиране.

 

Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие

Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.

 

Срок за подаване на документи – 30.09.2023 г.

 

Информация може да получите в офиса за военен отчет

 в Община Горна Оряховица, партер и на телефони:

 

0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица

0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец

062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

 

 


Ключови думи
Съвместно командване на силите