Вторник, 28 Nov 2023
            
Общество Свищов

Модернизират сградата на СУ „Димитър Благоев“ в Свищов

  29.08.2023 12:51
Модернизират сградата на СУ „Димитър Благоев“ в Свищов

Община Свищов ще реализира проектно предложение „Модернизация на образователната среда в сградата на СУ „Димитър Благоев“, град Свищов“, по процедура „Модернизация на образователна среда” към Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Общата стойност на проекта е 4 294 356,00 лева, а целта на проектното предложение е да осигури модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в сградата на СУ "Димитър Благоев".

За модернизацията и обновяването на образователната инфраструктура на СУ „Димитър Благоев“ се предвижда основен ремонт, които да подобри и гарантира здравословни и качествени условия за обучение и работа. Предвижда се да се изгради система за отопление и охлаждане на цялата сграда.

Повишената енергийна ефективност на сградата ще доведе до намаляване на разходите за енергоносители и по-ефективното им управление. Това от своя страна ще осигури допълнителен ресурс на училищната и общинска администрации чрез реализиране на икономии от енергийните и разходи, които да се насочат за подобряване качеството и нивото на образователния процес. Също така проектът ще задоволи потребности на групите в неравностойно положение и малцинствените групи.

По проекта е предвидено също оборудване и обзавеждане на кабинети, компютърна и периферна техника, както и оборудване и обзавеждане за физкултурен салон. Всички тези дейности са част от цялостната модернизация на учебното заведение, които пряко ще допринесат за подобряване качеството на образованието на учениците, осигурявайки сигурна, осъвременена и достъпна среда, съответстваща с европейските изисквания.

В СУ „Димитър Благоев“ учат 778 ученици и работят 85 бр. педагогически и 25 бр. непедагогически персонал.


Ключови думи
СУ Димитър Благоев
Последни
Седмицата
Анкета