Понеделник, 27 Nov 2023
            
Други Свищов

Учебните заведения в община Свищов са в готовност за новата учебна година

  28.08.2023 14:27
Учебните заведения в община Свищов са в готовност за новата учебна година

Работна среща между общинското ръководство на Свищов, в лицето на д-р Анелия Димитрова – зам.-кмет „Управление на европейски проекти и образование“ и Румяна Кузева – началник отдел „Образование“, и представители на училищата в общината бе проведена днес. На срещата се разискваха въпроси, свързани с реализацията на държавния план прием, броят на паралелките и обхванатите в тях ученици, осигуряването на транспорт за пътуващите от други населени места, кадровата осигуреност на училищата с педагогически и непедагогически персонал, ангажирането на ресурсни учители за децата със специални образователни потребности и други теми, имащи отношение към стартирането на учебната година.

Директорите потвърдиха, че материално-техническата база е в много добро състояние, че всеки клас ще учи в класната си стая, както и че са обезпечени в пълнота с кадри, със задължителната учебна документация, помагала, познавателни книжки и учебници и че представляваните от тях училища са в готовност за безпроблемно начало на учебната 2023/2024 година.


Ключови думи
нова учебна година Свищов готовност
Последни
Седмицата
Анкета