Петък, 24 Nov 2023
            
Други

Обявени са вакантни места в Сухопътните войски

  25.08.2023 09:42
Обявени са вакантни места в Сухопътните войски

О Б Я В А

 

за вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане

на военна служба на лица, изпълнявали военна служба

(кадрова военна служба)

 

  1. Офис за военен отчет в община Горна Оряховица Ви информира, че със заповед № ОХ-685/17.08.2023 г. на министъра на отбраната са  обявени 2 (две) вакантни длъжности за офицери в Сухопътни войски, които следва да се заемат от  лица,  изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) както следва:

 

  • Старши помощник-началник на отделение „Тактическо“ във в. ф. 42800 – Плевен: 1 (една) длъжност;
  • Командир на 3 механизирана рота във в. ф. 42800 – Плевен: 1 (една) длъжност.

 

2. Кандидатите за вакантните длъжности следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

3. За кандидатстване за вакантните длъжности се подава писмено заявление с приложени документи, които се разглеждат от назначена за целта комисия и след събеседване с кандидатите същата извършва класиране.

 

Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие

Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.

 

Срок за подаване на документи – 20.09.2023 г.

 

Информация може да получите в офиса за военен отчет

 в Община Горна Оряховица, партер и на телефони:

 

0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица

0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец

062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

сн. armf.bg

 


Ключови думи
Сухопътни войски
Последни
Седмицата
Анкета