Неделя, 19 Nov 2023
            
Лясковец Общество

Подлагат на обществено обсъждане проекта за бюджет на Лясковец, макрорамката му е 18,3 млн. лв.

  19.08.2023 09:18
Подлагат на обществено обсъждане проекта за бюджет на Лясковец, макрорамката му е 18,3 млн. лв.

Макрорамката на проектобюджета за 2023 г. на Община Лясковец е в размер на 18 335 701 лв., в т.ч. бюджет –17 900 000 лв., индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз – 435 701 лв.

Числата и повече конкретика около тях ще бъдат подложени на обществено обсъждане на 25 август от 17:30 ч. в залата на Общината. Присъстващите ще бъдат запознати с основните показатели на проекта на бюджет за 2023 г. Ще бъдат представени целите и приоритетите за следващата година, новите проекти и намеренията за капиталови разходи.

Мнението на всички Вас - граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на институции, медии, граждански сдружения, юридически лица, които осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината, е от изключителна важност за ръководството на община Лясковец, кани на общественото обсъждане кметът д-р Ивелина Гецова.

Материали по проекта на Бюджет 2023 са достъпни на сайта на Общината. Мнения и предложения могат да се входират в Център за административно обслужване на граждани в сградата на Община Лясковец, както и по електронен път на email: [email protected].

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета за разглеждане от Общински съвет - Лясковец.


Ключови думи
Бюджет 2023 Лясковец
Последни
Седмицата
Анкета