Четвъртък, 16 Nov 2023
            
Велико Търново Икономика

1 736.7 хил. лв. са приходите от нощувки във Велико Търново през юни

  17.08.2023 10:08
1 736.7 хил. лв. са приходите от нощувки във Велико Търново през юни

През юни 2023 г. в област Велико Търново са функционирали 133 места за настаняване с 10 или повече легла - хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 230, а на леглата - 4 720. В сравнение с юни 2022 г., общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава със 7.3%, а леглата в тях - с 2.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване е 33 777, или с 5.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Наблюдава се увеличение на реализираните нощувки от чужди граждани с 30.9%, докато тези от български - намаляват с 1.8% спрямо юни 2022 г.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Велико Търново през юни 2023 г. са 20 223, или със 7.4% повече спрямо същия месец на предходната година. От всички пренощували лица 69.1% са български граждани (13 976 души), като най-голяма част от тях (79.5%) са нощували в места за настаняване с категория 1 и 2 звезди. Нощувалите чужди граждани са 6 247 души. Най-голяма част от тях (41.7%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 звезди. В места с категория 4 и 5 звезди са пренощували 40.1% от тях. Най-много са пренощувалите граждани от Румъния - 41.6%, следвани от Испания - 6.4%, Израел - 5.1%, САЩ - 4.5%, Германия - 4.0%, Франция - 3.9% и от Обединеното кралство - 3.1%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2023 г. в област Велико Търново е 23.4%, като тя е най-висока в местата за настаняване с категория 4 и 5 звезди - 32.2%, следвана от тази в местата с 1 и 2 звезди - 23.7%. Най-ниска заетост на леглата се наблюдава в местата за настаняване с категория 3 звезди - 16.3%. През юни 2023 г. спрямо същия месец на 2022 г. общата заетост не се променя.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Велико Търново е с 13.4 процентни пункта по-ниска от регистрираната средна за страната, която през юни 2023 г. е 36.8%.  

Приходите от нощувки в област Велико Търново през юни 2023 г. са 1 736.7 хил. лв., или с 14.9% повече в сравнение с юни 2022 г. Отчетено е увеличение на приходите както от чужди граждани с 47.8%, така и от български - с 1.1%. Най-голяма част (61.3%) от реализираните приходи от нощувки през месеца в областта са постъпили в местата за настаняване, категоризирани с 1 и 2 звезди.


Ключови думи
нощувки
Последни
Седмицата
Анкета