Вторник, 14 Nov 2023
            
Горна Оряховица Икономика

Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец привличат най-много работници от други общини в областта

  15.08.2023 14:30
Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец привличат най-много работници от други общини в областта

Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец са сред общините с висока трудова миграция в положителен аспект, показва изследване на Института за пазарна икономика. Лясковец дори е сред 13-те общини в страната, в които работещите от други общини са повече от половината от всички заети.

Това е знак за привлекателността на трудовия пазар в общините, но и поставя определени проблеми като необходимостта от добри пътища и възможности за настаняване. Тези три общини специално са си изградили един общ трудов пазар заради малките разстояния и си обменят кадри според нуждите на икономиката и администрацията.

Данните в изследването са на база преброяването от 2021 г. През тази година 4983 жители на други общини са работили във Великотърновска, в Горнооряховска са намерили работно място 2263 жители на други общини, а в Лясковец – 1615.

В останалите общини от областта „чуждите” работници са доста по-малко в абсолютни числа. Когато се погледне процентното съотношение между местни и приходящи, става ясно, че малките общини са зависими от притока на работещи отвън.

Във Великотърновска община работниците отвън са близо 5000 души, но това е 16,7% от всички заети. В Горна Оряховица 26,3% от работещите не живеят в общината. За Лясковец това са 35,9% от заетите.

Сред останалите седем общини в областта Златарица и Сухиндол са най-зависими от външния приток на кадри. В Златарица те са били само 99 към есента на 2021 г., но това е 24,2% от работещите, а в Сухиндол 82 души правят 25,9%.

В община Свищов са работили 540 жители на други общини и това е 7,4% от работната сила. В община Полски Тръмбеш пътуващите от други общини са били 238 или 18,3%. За Павликени данните са 521 работещи и 12,8%, Стражица – 342 или 14,3%, а в община Елена – 120 или 7,1%.

В национален план най-много работници от други административни единици привличат големите общини, както и малките индустриални центрове. Към есента на 2021 г. за работа в столицата пътуват всеки ден 67 хиляди души, към Пловдив – 34 хиляди, към Варна – 16 хиляди, към Бургас – 9 хиляди. На пето място се нарежда туристическия център Несебър, с 8 хиляди души. С голям брой приходящи работници са и редица общини с относително малко местно население, но силно развита индустрия с относително високи възнаграждения за заетите – Марица (5,6 хиляди), Раднево (5,4 хиляди), Ботевград (4,3 хиляди), Гълъбово (3,6 хиляди), Девня (3,2 хиляди), Сопот (2,8 хиляди). Над хиляда работници от други общини привличат общо 59 общини в страната.

https://ime.bg/articles/trudova-migratsiya-naj-privlekatelnite-obshtinski-pazari-na-trud-v-stranata/


Ключови думи
Велико Търново Горна Оряховица Лясковец трудов пазар
Последни
Седмицата
Анкета