Събота, 11 Nov 2023
            
Велико Търново Други

Почина юристът проф. Георги Стефанов

  12.08.2023 14:04
Почина юристът проф. Георги Стефанов

Напусна ни дългогодишният преподавател и доктор на юридическите науки проф. Георги Стефанов, съобщи ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

В памет на проф. д.ю.н. Георги Стефанов (24 юни 1953 г. – 11 август 2023 г.) Университетът написа:

На 11.08.2023 г. ни напусна проф. дюн Георги Стефанов Иванов, дългогодишен преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, заместник-декан на Юридическия факултет, декан на Стопанския факултет, ръководител на катедра „Частнопранти науки“. Проф. Стефанов преподаваше още в Юридическия факултет на РУ „Ангел Кънчев“, Варненски свободен университет и СА „ Д. А. Ценов“ гр. Свищов.

Проф. Г. Стефанов е роден в гр. Велико Търново на 24.06.1953 г. През 1978 г. завършва висше юридическо образование в СУ „Климент Охридски“. До 1980 г. е стажант-съдия в Окръжен съд - гр. Велико Търново. От 1981 г. е асистент по „Гражданско право“ в СА „Д. А. Ценов“ - гр. Свищов. През 1991 г. придобива научна степен „доктор“. В периода 1993-1995 г. е заместник-декан на Юридическия факултет на ВТУ. През 1995 г. придобива научното звание „доцент“ в ЮФ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, а през 2004 г. – професор. В периода 2004-2006 г. е декан на Юридическия факултет на РУ „А. Кънчев“, а от 2007 г. до 2011 е декан на Стопанския факултет на ВТУ. От 2011 г. до 2019 г. заема длъжността заместник-декан на Юридическия факултет на ВТУ и ръководител катедра „Частноправни науки“ към същия факултет. През 2015 г. проф. Г. Стефанов придобива научната степен „доктор на юридическите науки“ с фундаменталното научно изследване в областта на търговското право „Еднолични търговски дружества“.

Проф. Стефанов има специализации в Московски финансов институт – Русия, Гданския университет, Католически университет в гр. Льовен – Белгия и Колумбийски университет в САЩ.

Автор е на многобройни публикации – монографии, учебници, учебни помагала, студии и статии в областта на търговското право, кооперативното право, европейското дружествено право и търговската несъстоятелност. Поколения български юристи се учеха и ще продължават да се учат от неговите учебници по търговско право и търговска несъстоятелност, от стотиците интересни статии по важни въпроси на търговското право. Неуморно, с желание и отзивчивост ръководеше работата на десетки докторанти и ги изведе до успешна защита. С негова помощ израстнаха и се развиха на научното поприще колеги асистенти, доценти и професори. Така той участваше в развитието на науката и в реализацията на колеги – научни работници.

Проф. Стефанов бе член на редакционната колегия на списание DE JURE – официално издание на Юридическия факултет на ВТУ и със своята научна задълбоченост и аналитичност рецензираше материалите на младите колеги.

Проф. Георги Стефанов се отличаваше не само като учен с неоспорими качества, но и като отличен практик – арбитър към Арбитражен съд при Българска стопанска камара – гр. София, Арбитражен съд при Европейска юридическа палата – гр. София и председател на Сдружение за извънсъдебно решаване на спорове – Велико Търново.

Това е изключително тежка загуба за всички, които го познаваха – роднини, колеги, студенти и приятели. В нашето съзнание той ще остане като достоен преподавател, човек с тънко чувство за хумор, със свое неповторимото излъчване в общуването с колеги и студенти, както и с богатото и ценно научно творчество, което остави след себе си.

Почивай в мир, Професоре!

 


Ключови думи
проф. Георги Стефанов ВТУ
Последни
Седмицата
Анкета
На 5 ноември ще гласувам за

Резултати