Четвъртък, 09 Nov 2023
            
Велико Търново Други

ОУ „Димитър Благоев“ спечели финансиране по „Еразъм”

  10.08.2023 13:42
ОУ „Димитър Благоев“ спечели финансиране по „Еразъм”

ОУ „Димитър Благоев“ спечели финансиране по програма Еразъм +, Ключова дейност 1, сектор „Училищно образование“ в размер на 21 950 евро. Проектът е озаглавен „Нашата дигиталн@ мисия за следващото поколение“ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000120137 и е с продължителност 18 месеца - 01/07/2023 - 31/12/2024.

Персоналът на училището има опит и познания за ключовите компетентности и умения, необходими за дигитално обучение и в съответствие със стратегията си за развитие, е готов да подобри учебния процес чрез надграждащо обучение от европейски партньор. 11 педагогически специалисти ще преминат 7- дневен курс на обучение на тема Основни ИКТ инструменти за образование/The Fundamental ICT Tools for Education/ в Сплит, Хърватска, за периода 25 септември – 1 октомври 2023г. Работният език на обучението е английски. Доставчик на курса е Europass Teacher Academy. Обучението ще се фокусира върху управление, проектиране, внедряване и оценяване на цифрови иновации на училищно ниво. Той ще предостави на участниците по-широко разбиране за това как да прилагат ИКТ инструменти в класната стая и как да подобрят цифровите си компетенции за качествено образование. Очакваните цели след приключване на обучението и за периода на дейностите на проекта са:

-Развитие и завишаване на дигиталните умения с 25% за участниците в обучението

-Повишаване на ефективността на уроците поне с 10% чрез прилагане на новите усвоени методи и техники

-Повишаване на мотивацията, самочувствието и креативността на участниците в проекта

-Като последващи дейности са предвидени  открити уроци за представяне на иновациите, обмяна на опит, създаване на електронна книга с ресурси, електронен албум със снимки от обучението, организиране на дейности за разпространение на резултатите и други.

„Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения принадлежат изцяло на техния автор и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на ЦРЧ. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито ЦРЧР.“

 


Ключови думи
ОУ "Димитър Благоев" Велико Търново
Последни
Седмицата
Анкета
На 5 ноември ще гласувам за

Резултати