Вторник, 07 Nov 2023
            
Горна Оряховица Политика

Огнян Стоянов, председател на БСП в Горна Оряховица: Наложителна е актуализация на Наредбата за управление, стопанисване и ползване на горските територии общинска собственост

  08.08.2023 10:18
Огнян Стоянов, председател на БСП в Горна Оряховица: Наложителна е актуализация на Наредбата за управление, стопанисване и ползване на горските територии общинска собственост

Една от първите наредби, които общинските съветници от Местната коалиция „БСП за България (АБВ, Движение 21)” ще предложат за актуализация в новия Общински съвет след местните избори е тази за управлението, стопанисването и ползването на горските територии – общинска собственост.
„Тази наредба не е по-малко важна от наредбата за домашните кучета, тъй като касае въпроса за задоволяването на населението с дърва за огрев. Приета е през април 2012 г. и от тогава не е променяна, макар че веднъж през декември 2022 година в сайта на Общината беше публикуван проект на общинската администрация за изменение на Наредбата. През януари 2023 г. общинският съветник Светла Зарева от групата на „БСП за България (АБВ, Движение 21)” внесе допълнения. Но документът така и не намери място в нито един дневен ред на Общинския съвет до месец август“, обяснява председателят на БСП в Горна Оряховица Огнян Стоянов. След това уточнява, че измененията, които ще бъдат предложени, имат за цел да направят по-прозрачни процедурите, начина и реда на сключване на договори с предмет дървесина от горските територии на общината.
Ще бъде конкретизиран възложителят при разпореждането с горски територии собственост на Община Горна Оряховица. Детайлно ще бъдат разписани начините за продажба на дървесина, които изрично са посочени в наредбата на МС и ще бъдат уточнени процедурите за провеждане на търг с явно наддаване, търг с тайно наддаване, електронен търг с наддаване, електронен таен търг с еднократно ценово предложение, конкурс, електронен конкурс за продажба, по ценоразпис.

„От 2016 година всички дейности в общинските горски територии се извършва от фирма „К и Д Груп“, където собственик е близък приятел на кмета на Община Горна Оряховица инж. Добромир Добрев - Красен Камбушев. Превозните билети се издават от  лесовъда на фирмата, без решение на Общинския съвет. В същото време Община Горна Оряховица има сключен договор с лицензиран лесовъд, който получава заплата, но без да извършва някаква работа“, казва още  Стоянов. Той допълва и това, че Общинският съвет не е приел годишен план за ползване на дървесина от общински горски фонд за 2023 г. поради липсата на актуализация на наредбата. Община Горна Оряховица изпраща списъците с хора, нуждаещи се от дървесина, на Държавното горско стопанство за снабдяване, където цените са по-високи от тези, ако дървесината е добита от общинските гори. Според чл.111 от Закона за горите добитата от общински горски фонд дървесина трябва да служи за задоволяване нуждите на местното население по предварително изготвен списък от кметовете на населените места.
„Практиката от миналото обаче показва, че дървесината от общинските гори се продава на корен, като базовите цени не са променяне от 2012 г., независимо че от тогава до сега цените на дървесината се покачи многократно. Излишно е да коментираме, че победители във всички търгове от последните 6-7 г. е фирмата „К и Д груп“, чиито собственик е близък приятел на кмета инж. Добрев. Затова ние от „БСП за България (АБВ, Движение 21)“ считаме, че дървесината от общинския горски фонд трябва да служи предимно за задоволяване на местното население, а не да се продава на корен и опредени фирми да трупат печалби. Това ще бъде наш приоритет и очакваме подкрепа и от останалите политически сили, които ще влязат в новия Общински съвет“, категоричен е лидерът на БСП в Горна Оряховица.


Ключови думи
Огнян Стоянов БСП Наредба за горите
Последни
Седмицата
Анкета
На 5 ноември ще гласувам за

Резултати