Четвъртък, 02 Nov 2023
            
Други

Търсят оркестранти за военно формирование

  03.08.2023 12:24
Търсят оркестранти за военно формирование

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за старшински длъжности

във военно формирование 52290 - Варна за приемане на военна служба

на лица, завършили граждански средни или     висши училища

в страната или в чужбина

 

Офис за военен отчет в община Горна Оряховица Ви информира, че със заповед № ОХ-562/05.07.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 2  (две) вакантни длъжности за военни оркестранти (старшини), които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или    висши училища в страната или в чужбина, както следва:

 

  1. Оркестрант III група във военно формирование 52290 – Варна, специалист „Кларинет“: 1 (една) длъжност.
  2. Оркестрант III група във военно формирование 52290 – Варна, специалист „Алт саксофон“: 1 (една) длъжност.

 

Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

     Конкурсът ще се проведе по график, като кандидатите ще бъдат уведомени за датата, часа и мястото на провеждане и включва: изпит за определяне на физическата годност, изпит на музикален инструмент и събеседване.

 

В съответствие с приложения № 1 и 2 към заповед № ОХ-665/12.07.2022 г. на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение за най-ниската старшинска (сержантска) длъжност е не по-малък от 1315,00 лв.

 

 

Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие

Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.

 

Срок за подаване на документи – 15.09.2023 г.

 

Информация може да получите в офиса за военен отчет

 в Община Горна Оряховица, партер и на телефони:

 

0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица

0619 22 052 – офис за военен отчет в Община Лясковец

062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново


Ключови думи
оркестранти
Последни
Седмицата
Анкета
На 5 ноември ще гласувам за

Резултати