Вторник, 31 Oct 2023
            
Други Свищов

Стопанска академия „Д. А. Ценов” отново реализира на 100% утвърдения държавен план-прием

  01.08.2023 14:59
Стопанска академия „Д. А. Ценов” отново реализира на 100% утвърдения държавен план-прием

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за поредна година реализира на 100% субсидирания от държавата прием на студенти. Заети са всички места от утвърдения от Министерството на образованието и науката прием за академичната 2023-2024 година в ОКС „бакалавър”, които за настоящия прием в редовна форма по държавна поръчка са увеличени с близо 60 спрямо предходната година. Кандидатстудентска кампания 2023 се реализира в Свищовското висше училище при засилен интерес и освен заетите места по държавна поръчка, има близо 300 записани в платените форми на обучение – редовна, задочна и дистанционна.

Трима от записаните студенти са приети с максимален бал 30: Димитър Игнатов от Русе, специалност МИО, редовно обучение; Моника Табакова от Пловдив, специалност СФК, задочно обучение; Ана Янева от Първомай, специалност СК, задочно обучение.

Традиционно най-много новоприети студенти има от областите София-град, Плевен, Велико Търново, Враца и Монтана. Сред мотивите да изберат Свищовското висше училище, първокурсниците посочват високата оценка на работодателите за възпитаници на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, отличната репутация на дипломиралите се, престижа на придобитото образование във висше икономическо училище с 86-годишна история.

След реализирания държавен план-прием, в Свищовското висше училище продължава приемът на документи за платена форма на обучение. През учебната 2023-2024 година Академията ще посрещне 88-ия си випуск, за който приемът на студенти в ОКС „бакалавър” е по 19 специалности на български език и две на английски език. Специалностите, по които обучението се провежда на български език, са: Финанси; Застраховане и социално дело; Макроикономика; Счетоводство и контрол; Стопански и финансов контрол; Бизнес статистика и анализи; Маркетинг; Управление на проекти; Бизнес информатика; Международни икономически отношения; Индустриален бизнес и предприемачество; Аграрна икономика; Икономика на търговията; Икономика на туризма; Стопанско управление; Публична администрация и трите съвместни програми с УНСС – Икономика на туризма, Аграрна икономика и Индустриален бизнес и предприемачество. За избралите да се обучават на английски език, специалностите са Международен бизнес и Бизнес икономика.

Желаещите да кандидатстват за платена форма на обучение – редовна, задочна или дистанционна, могат да избират между следните опции: с оценка от успешно положен в СА „Д. А. Ценов” кандидатстудентски изпит; с оценка от държавен зрелостен изпит, вписана в дипломата за средно образование или в раздел „Допълнително положени държавни зрелостни изпити”, проведени след 2008 г.; с пренесена оценка от успешно положен в годината на кандидатстване изпит в друго висше училище; с оценка от национални и международни олимпиади. За избралите да се явят на кандидатстудентски изпит предстоят още две изпитни сесии – на 26 август и на 16 септември. Следващо класиране ще бъде обявено на 28 август 2023 г. Документи могат да се подават в отдел „Бакалавърско и магистърско обучение” при Свищовското висше училище или онлайн.

При засилен интерес протича и приемът на документи за ОКС „магистър”, който ще продължи до 28 септември 2023 г. Обучението е по 44 магистърски програми, част от които са съвместни с УНСС, а друга част са на английски език. МП „Международен финансов мениджмънт (на английски език)” се предлага съвместно с Донецки национален университет „Васил Стус”.

Обучението в ОКС „магистър” се осъществява в редовна и в дистанционна форми. Продължителността е два семестъра (ако кандидат-студентът има завършена бакалавърска или магистърска степен в някое от професионалните направления: 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм) или четири семестъра (за неикономисти).

Кандидатстването може да бъде лично – във Фронт офис „Обслужване на студенти” или дистанционно чрез регистрация в Системата за онлайн кандидатстване, като документите за подпис се изпращат с куриер.

Актуална информация за Кандидатстудентска кампания 2023 се публикува на сайта на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”: www.uni-svishtov.bg .

 


Ключови думи
Стопанска академия прием
Последни
Седмицата
Анкета
На 5 ноември ще гласувам за

Резултати