Петък, 20 Oct 2023
            
Други Свищов

Стопанска академия „Д. А. Ценов” получи най-високата си оценка за институционална акредитация

  21.07.2023 09:59
Стопанска академия „Д. А. Ценов” получи най-високата си оценка за институционална акредитация

Стопанска академия „Д. А. Ценов” получи най-високата си оценка за институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министерски съвет на Р България. При максимална оценка 10.00, Свищовското висше училище получи оценка 9,34 с решение на Акредитационния съвет, взето в края на м. юни 2023 г.

НАОА е независим специализиран държавен орган, осигуряващ отчетността и прозрачността на учебната и изследователската дейност на автономните институции на висшето образование. Усилията на Агенцията за прилагане на националните и европейските стандарти във висшето образование се подкрепят от Съвета на ректорите, от Националното представителство на студентските съвети, професионалните асоциации и научни институти. Акредитацията е признаване от НАОА на правото на висшите училища да дават висше образование по образователно-квалификационни степени в определени области, професионални направления и по специалностите от регулираните професии чрез оценяване качеството на дейностите по чл. 6 от Закона за висшето образование. Институционалната акредитация е резултат от оценяването на ефективността, с която висшето училище контролира, поддържа и повишава качеството на обучението в предлаганите области на висшето образование и професионални направления.

При оценка от 9.00 до 10.00, институционалната акредитация е валидна за период от шест години. Със своята най-висока до момента оценка от 9.34, Свищовската академия има валидна институционалната акредитация до 29.06.2029 г. Тази оценка е елемент и от Рейтинговата система на висшите училища в България.

След като получи свидетелството от НАОА за институционалната акредитация на СА „Д. А. Ценов”, ректорът проф. д-р Марияна Божинова изрази своето удовлетворение и благодарност към всички членове на академичната общност, допринесли за постигнатите резултати.


Ключови думи
акредитация Стопанска академия
Последни
Седмицата
Анкета
На 29 октомври ще гласувам за

Резултати