Четвъртък, 19 Oct 2023
            
Други Павликени

Министерството на културата отпусна средства за проучвания в Античния керамичен център край Павликени

  19.07.2023 13:45
Министерството на културата отпусна средства за проучвания в Античния керамичен център край Павликени

Проект на Исторически музей - Павликени е сред одобрените за финансиране от Министерството на културата по Програма за предоставяне на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация през 2023 г. Обект „Античен керамичен център“ край Павликени за първи път получава финансиране за проекта „Античен керамичен център край Павликени (сектор Запад) – почистване, геодезия и геофизично проучване “ група II, а отпуснатата сума е 14 880 лв.

Античният керамичен център се намира в м. Кърна бунар/Върбовски ливади, на 5 км северозападно от гр. Павликени, област Велико Търново. Той е разположен на площ от приблизително 9900 кв. м. Първите археологически проучвания са проведени през периода 1971-1979 г. от Богдан Султов. Той проучва три комплекса от римска вила от II-III век – централен, западен и югозападен. В западния сектор са проучени 4 постройки, част от оградна стена и 14 пещи, но в нито една от посоките проучванията не са приключени. След 1982 г. е изоставена поддръжката му, а гъстата растителност е превзела откритите през 70-те години на ХХ в. антични сгради и пещи.

През настоящата година се предвижда разчистване от растителност на сектора, възстановяване на план-квадратната мрежа от геодезист и недеструктивно геофизично издирване с цел да се установи наличието на археологически структури, които в следващите години да бъдат проучени. Д-р Ева Димитрова - асистент в катедра „Археология” във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, ще ръководи проучванията, като е предвидено участие на ученици от СУ „Бачо Киро“ в Павликени.

Античният керамичен център край Павликени е единствения обект от такъв вид не само в България, но и в Югоизточна Европа. Вилата е с производствен характер – проучените са над 50 пещи за изпичане на битова и строителна керамика в трите сектора на обекта. Керамичната продукция задоволява нуждите на местното население, но също така е произвеждана с цел търговия. Произведения на местните ателиета са доставяни в Никополис ад Иструм, Нове, в селища и градове в провинциите Долна Мизия, Тракия и Дакия, на Кримския полуостров. Обектът притежава висок културно-туристически потенциал. Централният му сектор е експониран и социализиран. Това е единственият обект в България, на който могат да бъдат видени експонирани на място пещи от II-III в. Проучванията на обекта имат огромна научна стойност за целия район.

Елена Чанакчиварова-Христова, oиректор на Исторически музей - Павликени


Ключови думи
Античен керамичен център Павликени
Последни
Седмицата
Анкета
На 29 октомври ще гласувам за

Резултати