Сряда, 18 Oct 2023
            
Други Елена

Ремонтират Лятното кино в Елена

  19.07.2023 11:48
Ремонтират Лятното кино в Елена

Благодарение на промяната в работата на Държавен фонд „Земеделие“ и превръщането в приоритет на разглеждане на проектите на местните инициативни групи, се подписаха нови три договора за финансиране на проектни предложения, подадени към Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“. Проектите са финансирани по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Трите договора се изпълняват от Община Елена, като един от тях е по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаване, подобряване или разширяване на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и касае ремонт и реконструкция на Лятното кино в гр. Елена. По проекта ще се извърши ремонт на съществуващите сгради – билетна каса, тоалетни и съблекални; ще се изгради прожекционна кабина; ще се коригира профила на трибуните и ще се положи нова настилка, ще се поставят посетителски седалки, като включително ще се обособят и места за хора с увреждания. Общата стойност на проекта е в размер на 301 128,24 лв.

Другите два договора, които се изпълняват от Община Елена, са по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“. По тях ще бъде закупено оборудване и обзавеждане като маси, шатри, пейки и други за нуждите на общината, кметствата и читалищата, свързани с провеждането на празници и участието им в различни събития и форуми. Предвижда се също закупуването на фотоапарат и дрон, ще бъдат изработени филм и рекламни клипове, проследяващи най-значимите културни мероприятия, които се провеждат на територията на община Елена. По интересен и увлекателен начин ще се представи региона като привлекателна туристическа дестинация, ще се популяризира съхраненото архитектурно наследство – характерни къщи, улици и чешми, природните забележителности и красотата на Еленския балкан и възможностите за еко-, вело- и кулинарен туризъм. По третия договор се предвижда закупуването на северняшки мъжки и дамски носии, както и детски коледарски носии. Двата договора са на обща стойност 83 858,14 лв.

Съгласно приетата индикативна работна програма до края на 2023 г. сдружение „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“ ще отваря нови приеми за проектни предложения по остатъчни средства – за земеделските производители и преработката на земеделска продукция. Конкретна информация за това може да откриете във фейсбук и интернет-страницата му, както и в офиса на МИГ./ сн. "МИГ общини Елена и Златарица"


Ключови думи
МИГ общини Елена и Златарица Програма за развитие на селските райони
Последни
Седмицата
Анкета
На 29 октомври ще гласувам за

Резултати