Вторник, 05 Сеп 2023
            
Горна Оряховица Общество

Отвориха и втората програма за саниране, но с 20% участие на собствениците

  06.06.2023 15:21
Отвориха и втората програма за саниране, но с 20% участие на собствениците

Ден, след като приключи приемът на документи по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, тръгна и вторият етап, в който санирането вече не е напълно безплатно, а се възстановява до 80% от разходите. Собствениците на имоти трябва да участват с 20% самофинансиране.

Условията са като на първия етап и подробно могат да се видят на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в раздел „Проекти по НПВУ“, както и в портала ИСУН 2020.

Крайният срок за кандидатстване е 16.01.2024 г., като средствата по процедурата са в размер  на  282 470 400 лева с ДДС. Одобрените сгради ще получат до 80% безвъзмездна финансова помощ. Всяко сдружение на собствениците ще трябва да осигури самоучастие чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта.

Документите за кандидатстване се подават отново чрез общинските или районните администрации. Допустими за участие са всички многофамилни жилищни сгради в страната, управлявани по реда на ЗУЕС и проектирани преди 26 април 1999 г.

Междувременно се очаква да започне оценяване на проектите, подадени в първия етап. Към крайната дата – 1 юни 2023 г., 152 общински администрации подадоха общо 3068 проектни предложения. Тяхната обща стойност надхвърля няколко пъти разполагаемия бюджет. Размерът на предвидената безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 1 129 881 600 лв., а на получените проектни предложения е 3 972 426 084,04 лв.

Община Горна Оряховица подаде проектите на 41 блока на обща стойност 66,6 милиона лева.


Ключови думи
саниране Горна Оряховица
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати