Неделя, 27 Авг 2023
            
Други Свищов

Да бъдат отпуснати 253 230 лв. за укрепване на улица в Ореш предлага Областната междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС

  22.05.2023 13:13
Да бъдат отпуснати 253 230 лв. за укрепване на улица в Ореш предлага Областната междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС

Областната междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС подкрепи искането на кмета на община Свищов д-р Генчо Генчев за укрепване на улица „Главна“ в село Ореш да бъдат отпуснати 253 230 лв.

Това стана на заседание, което се проведе онлайн и беше водено от областния управител инж. Георги Гугучков. В него участваха още експерти към Областна администрация, представител на община Свищов, РД ПБЗН, НВУ, ОД МВР, РИОСВ, Областно пътно управление и други институции.

Пропадането на част от ул. „Главна“ с село Ореш е възникнало в резултат на продължителни интензивни валежи, водещи до прииждане на голяма маса отточни води. Пропадането е в южната част на улицата, при склона на „Орешко дере“ около местата, където уличната канализационна мрежа се включва в дерето. Зоната на пропадането започва от южната част на кръстовището на ул. „Главна“ и ул. „Дунав“ и е с ориентировъчна дължина от пет метра.

Шест метра на запад се наблюдава второ пропадане, което е с дължина около девет метра и е разположено около съществуващ отводнителен отвор. Кръстовището представлява много сериозна водосборна точка от съседните райони и е обект на обилно преминаване на водни количества.

Ул. „Главна“ е част от общински път Свищов – Деков/жп гара Ореш – Ореш – Свищов, преминава през цялото село и осигурява връзката на населеното място с републикански път II – 52 и гара Ореш. За обекта е изготвен технически проект. Направена е и количествено – стойностна сметка за необходимите строително-монтажни работи.

Областната междуведомствена комисия единодушно излезе с положително становище до ресорната комисия към Министерски съвет.


Ключови думи
Ореш
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати