Събота, 19 Авг 2023
            
Елена Общество

В Елена сформират лятна група за бъдещите първокласници

  20.05.2023 14:56
В Елена сформират лятна група за бъдещите първокласници

За осма поредна година Община Елена ще реализира дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” по Проект BG05M9OP001-2.004-0015-С07 „Услуги за ранно детско развитие в община Елена”, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004.

Услугата е безплатна за потребителите и ще се предоставя на деца, на които предстои да постъпят в първи клас.

Заниманията са с акцент допълнителна подготовка на децата по овладяване на базови умения за справяне с предизвикателствата при постъпване в училище. Целта на дейността е да се доразвият и съхранят придобитите знания и социални умения в предучилищното образование. В лятното училище образователните елементи се комбинират със забавни игри, състезания и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия ги свят.

Ще бъдат осигурени храна, обучителни пособия, учебни помагала, тетрадки и много образователни игри за занимания в стаята и спорт навън. Място на провеждане – Център за ранна интервенция на уврежданията, с адрес: гр. Елена, ул. „Паисий Хилендарски“ № 2, всеки делничен ден през месеците юни и юли.

Документите за включване към Дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ по проект BG05M9OP001-2.004-0015-С07 „Услуги за ранно детско развитие в община Елена”, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., ще се приемат в общинска администрация, ул. „Иларион Макариополски” № 24, Център за административно обслужване в срок до 16:00 часа на 31.05.2023 г.

За контакт и допълнителна информация: Нурие Реджебова, ръководител проект на тел. 0879 / 101 401 и инж. Иванка Пеева, координатор проект на тел. 0879 / 626 244./ сн. архив - Община Елена


Ключови думи
лятна група
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати