Петък, 28 Юли 2023
            
Горна Оряховица Други

Гимназисти от Софийската математическа гимназия показаха света на науката на най-малките ученици на ОУ „Иван Вазов” в Горна Оряховица

  28.04.2023 14:06
Гимназисти от Софийската математическа гимназия показаха света на науката на най-малките ученици на ОУ „Иван Вазов” в Горна Оряховица

Ученици от първи до трети клас на ОУ „Иван Вазов” – Горна Оряховица с огромен интерес се включиха в Проект “The Young Scientist Project”, който е детски проект, ръководен и реализиран от „Вокс Туа“. То е сдружение с нестопанска цел, стремящо се да ангажира, образова и да дава възможност за изява на деца и младежи. Мисията на Вокс Туа е да въвлича, образова, овластява, подкрепя и развива младите,  да се застъпва за равенство и  качество на живот. Сдружението развива извънкласни програми и проекти, които обогатяват и овластяват образованието и културната среда на на всички младежи, промотират  методологията за интерактивно учене, а така също насърчава използването на нови подходи за учене, които се фокусират върху критично мислене и работа в екип.

Проектът The Young Scientist Project е изцяло финансиран от Посолството на САЩ в София и се фокусира върху предоставянето на набор от интерактивни и забавни дейности на деца от 1-ви, 2-ри и 3-ти клас. Проектът обхваща общо 1615 ученици от различни населени места в България, а неговата цел е да вдъхновя деца от ранна възраст да развият страст към кариери в сферата на STEM (Наука, технологии, инженерство и математика). Посредством експериментално-ориентирани курсове, научни комплекти и YouTube видеа проектът се стреми да мотивира деца към науката и да развие иновативни умения, необходими за бъдещото професионалното развитие.

Двете водещи личности в проекта са Луис Ломели, управител на „Вокс Туа“, и гимназисти на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“. Луис има повече от 16 години опит в образованието и младежкото развитие из целия свят.

Малките учиници от ОУ „Иван Вазов“ останаха очаровани от лъчезарните и всеотдайне каки и батковци от Софийската математическа гимназия, които, макар и да са ученици от 10-ти до 12-ти клас,  са и с множество отличия в областта на точните и хуманитарните науки и имат богат опит в сферата на просветата и образователните дейности. Младежите грабнаха вниманието на малчуганите,  провеждайки умело експериментално-ориентирани часове с продължителност два учебни часа в девет паралелки от начален етап. Невероятните експерименти, които всички деца успяха да направят сами, запали искрата на любознателност в техните очи. В края  на часа всеки ученик получи научен комплект, който отнесе у дома, с пълни инструкции за изпълнението на експериментите вътре в него. Това създава прекрасна възможност за участието на родителите в учебното развитие на тяхното дете. Всеки ученик разполага с материалите за изпълнението на няколко различни експеримента, създадени от екипа на проекта, който искрено вярва в успеха на своята мисия – да създаде креативно поколение.

 


Ключови думи
ОУ "Иван Вазов" млад учен
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати