Понеделник, 24 Юли 2023
            
Горна Оряховица Други

ПУДООС ще финансира проекти в Поликраище, Писарево и СУ „Вичо Грънчаров”

  24.04.2023 14:56
ПУДООС ще финансира проекти в Поликраище, Писарево и СУ „Вичо Грънчаров”

Три проекта от община Горна Оряховица са одобрени в рамките на национална кампания „Чиста околна среда“ на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Инициативата е ежегодна и е насочена към общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие. Едно от задължителните условия е населението да участва с доброволен труд при реализиране на проектите.
Трите проекта в общината ще се реализират в Поликраище, Писарево и СУ „Вичо Грънчаров“.
В Поликраище се предвижда облагородяване на парк „Димитър Генков“. Там ще бъдат монтирани барбекю, беседка, бетонова градинска маса, детски съоръжения, кошчета за отпадъци. Ще се боядисат старите съоръжения за игра и оградата на парка. Предвидено е също залесяване с широколистни дървета.

В Писарево ще се възстановят стълби в централната част на селото, ще се монтира и парково обзавеждане – пейки, беседка, детско съоръжение, кошчета за отпадъци. Ще се засадят широколистни дървета и ще се направи зацветяване. И двата проекта ще се финансират с по 15 хил. лв с ДДС.
Проектът на СУ „Вичо Грънчаров“ е с наименование „По-чист въздух по-здрави ученици“ и също ще се финансира от ПУДООС с до 7 500 лв. с ДДС.


Ключови думи
ПУДООС Горна Оряховица
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати