Събота, 22 Юли 2023
            
Други Свищов

Проект на Община Свищов е одобрен по Национален план за възстановяване и устойчивост

  22.04.2023 14:31
Проект на Община Свищов е одобрен по Национален план за възстановяване и устойчивост

Под номер 1 в списъка на одобрените проектни предложения по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - Покана 1” е проектът на Община Свищов „Внедряване на мерки за енергийна ефективност, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на територията на община Свищов“. Финансирането, на стойност 1 123 411.20 лв., ще бъде осигурено по Национален план за възстановяване и устойчивост, а реализирането на проектното предложение е насочено към повишаване на енергийната ефективност, чрез модернизиране на уличното осветление и подобряване условията за живот на жителите на Свищов, информират от Общината.

Очакваните положителни резултати от реализирането на проекта са привеждане на системата за управление на външно изкуствено осветление в устойчиво състояние; подобряване на качеството на уличното осветление и привеждането му в съответствие с нормите за осветеност; намаляване на годишните разходи за електрическа енергия, спрямо базовата линия, в размер на 1000924 kWh; намаляване на разходите за поддръжка и експлоатация; намаляване на емисиите от парникови газове – еквивалентни емисии въглероден диоксид (СО2), свързани с използване на електрическа енергия с 802,66 т/год.; намаляване на уличната престъпност; намаляване на пътнотранспортните произшествия; повишаване на безопасността при движение на пешеходци и по-безопасно придвижване с велосипеди; създаване на комфортна нощна среда за населението в град Свищов.

Припомняме, че Община Свищов е сред първите общини, входирали пет проектни предложения по Националния план за възстановяване и устойчивост още в първите дни на 2023 г.


Ключови думи
Свищов улично осветление
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати