Четвъртък, 20 Юли 2023
            
Велико Търново Други

Студенти на ВТУ с призови места от два национални конкурса – за есе и за фотография

  20.04.2023 11:37
Студенти на ВТУ с призови места от два национални конкурса – за есе и за фотография

Управителният съвет на Съюза на физиците в България със съдействието на фондация „Еврика” обяви национален конкурс за есе за ученици и студенти на тема „Чрез физиката откриваме и променяме света“. Конкурсът е част от събитията, включени в Националния план за отбелязване на Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие.

В регламента на националния конкурс за есе са представени редица изисквания, които включват задължително и посочване на източниците на използваната информация - книги, сайтове, публикации и др. Всеки участник в националния конкурс за есе предостави безвъзмездно правата неговата работа да бъде класирана, избирана, показвана в различни интернет ресурси, споделяна в социални мрежи, печатана и експонирана за нуждите на конкурса и последващите събития, организирани във връзка с отбелязване на Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие.

Есетата са оценявани от компетентно жури, а отличените с І, ІІ и ІІІ награда есета в трите възрастови групи (6 – 8 кл., 9 – 12 кл. и студенти) ще бъдат отпечатани в брошура за Младежката научна сесия, която ще бъде качена на сайтовете на Съюза на физиците в България и на Европейската нощ на учените 2023. Подбрани от журито на конкурса есета, представящи дейността и постиженията на български учени – наши съвременници, по темата на конкурса, ще бъдат отпечатани в бр. 13 на в. „Homo Sciens“ (ISSN 1312 8884), издание по проект „Европейска нощ на учените 2023“.

Студенти от Катедра „География” при Исторически и Филологически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” участваха в националния конкурс за есе, като представиха своите интерпретации за устойчивото развитие и как физиката променя света под научното ръководство на гл. ас. д-р Тамара Драганова. Второ място зае Драгомир Иванов, 4 курс, специалност: „Педагогика на обучението по история и география”, поощрен е Павлин Петков, 4 курс, специалност: „Педагогика на обучението по история и география”.

В рамките на 51-ата Национална конференция по въпросите на обучението по физика, проведена от 10 до 13 април 2023 г. в гр. София, бяха наградени и участниците в националния онлайн фотоконкурс за ученици (гимназиален етап) и за студенти на тема „Красивото във физиката” и като част от ежегодната Младежката научна сесия. Националният конкурс за фотография е част от инициативите, включени в Националния план за отбелязване на Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие от ООН (01.07.2022 г. – 30.06.2023 г.) и принадлежи на Международния съюз за чиста и приложна физика (IUPAP), поддържана от много международни организации и съюзи.

Целта на конкурса е да провокира участниците да наблюдават, търсят, заснемат и споделят красотата във физиката в цялото ѝ многообразие в природата или като резултат на човешката дейност; да представят своето отношение и чувства към конкретни обекти на своите творби. Всяка снимка по регламент трябва да е озаглавена, да е придружена с кратко описание на красивото в нея и връзката ù с физиката. Част от критериите за оценяване на фотографиите са описание на красивото в представената фотография и връзката ѝ с физиката, художествено представяне и др.

Всички участници получат сертификати, а авторите на отличените фотографии – плакети и грамоти.

Най-добрите творби участват във фотоизложба (първо представяне – м. април 2023 г. в София), която ще бъде качена на сайта на Европейската нощ на учените 2023 – проект К-TRIO. Отличените с І, ІІ и ІІІ награда фотографии в двете възрастови групи (ученици и студенти) ще бъдат публикувани в списание „Светът на физиката“ и отпечатани в брошура за Младежката научна сесия, която ще бъде качена на сайтовете на Съюза на физиците в България и на Европейската нощ на учените - 2023.

За участие във фотоконкурса „Красивото във физиката” са получени 143 фотографии от 32 училища в: гр. Благоевград, гр. Варна, гр. Враца, гр. Велико Търново, гр. Габрово, гр. Гоце Делчев, с. Драгиново, гр. Казанлък, гр. Козлодуй, гр. Кърджали, гр. Ловеч, гр. Лясковец, гр. Перник, гр. Пловдив, гр. Пордим, гр. Радомир, гр. Русе, гр. Севлиево, гр. Смолян, гр. София, гр. Троян, гр. Ямбол, Българско училище „Зора” в гр. Бейзингстоук (Великобритания), както и от 7 университета във: гр. Варна, гр. Велико Търново, гр. София, гр. Шумен и Виенски университет (Австрия).

Класирането на фотографиите е извършено от компетентно жури в състав: проф. дтн Сашка Александрова – преподавател по физика в Технически университет София, Факултет по приложна математика и информатика; доц. д-р Нели Димитрова – преподавател по методика на обучението по физика в Департамент за информация и усъвършенстване на учители, към Софийски университет; Венцислав Петров – фотограф изследовател, работещ предимно в граничните области между изкуство, общество и технологии.

Класирането е осъществено по двата критерия самостоятелно, както е представено и крайно класиране – общо за двата критерия, посочени в указанието: описание на красивото в представената фотография и връзката ѝ с физиката и художествено представяне.

Класиран на първо място по един от критериите - по физично описание, Благовест Иванов, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, 2 курс, специалност – „Регионално развитие и геоикономика”. Фотографията е озаглавена- „Дъга над Велико Търново”. Описание: „Дъга е оптично и метеорологично явление, свързано с появата в небето на почти непрекъснат спектър на светлината, когато лъчите на слънцето падат върху миниатюрни капки вода в земната атмосфера. Снимката е направена с дрон и на нея може да се види цялата дъга, която е над Велико Търново.”

Втори е Мустафа Мустафов, Великотърновски университет ,,Св. св. Кирил и Методий”, 4 курс, специалност „Педагогика на обучението по български език и география”. Фотографията е озаглавена „Огледално отражение”. Описание: „Човешкото око е привлечено от красотата на залязващото слънце. Невинното слънчево отражение в обикновена локва пълна с дъждовна вода е миниатюрен изглед на това на пръв поглед огромно кълбо светлина. Слънчевият блясък и пейзажът около него са чудесен завършек на поредния изминал ден.”

В крайно класиране на фотографиите и по двата критерия за оценка + място взе „Дъга над Велико Търново” на Благовест Иванов, 2 курс, специалност – „Регионално развитие и геоикономика”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

В Националния конкурс за фотография участват студенти от специалностите „Педагогика на обучението по български език и география”, „Педагогика на обучението по история и география”, „Регионално развитие и геоикономика” под ръководството на гл. ас. д-р Тамара Драганова.

Организаторите на конкурса благодарят на всички участници и техните научни ръководители и им желаят много творчески успехи в бъдеще.


Ключови думи
ВТУ конкурси
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати