Сряда, 12 Юли 2023
            
Други Павликени

Община Павликени обявява три конкурса за изработване на изделия от употребявани материали

  10.04.2023 14:56
Община Павликени обявява три конкурса за изработване на изделия от употребявани материали

Община Павликени обявява три конкурса за изработване на изделия от употребявани материали. Те са насочени към различни възрастови групи и целят да разширят знанията на децата и възрастните за действията, които могат да се прилагат за намаляване на отпадъците, повторната употреба и рециклирането на материали; развиване на детското творчество и въображение; мобилизиране на възможно най-много участници в активното участие за намаляване на отпадъците.

Община Павликени организира конкурсите за нестандартни идеи за повторната употреба на непотребни предмети и превръщането им в украса за градината и училищния двор или в друга полезна вещ в изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.009-0019 „Въвеждане на демонстрационни мерки за предотвратяване образуването и устойчиво управление на битови отпадъци в община Павликени“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие по ОП „Околна среда 2014-2020“.

Към всички жители на общината е насочен конкурсът изложба на изделия от употребявани материали. За ученици от пети до дванадесети клас в общината е конкурсът за ръчна изработка на кошчета за разделно събиране на отпадъците от опаковки (за класните стаи) в училищата. За най-малките ученици от първи до четвърти клас е конкурсът за ръчна изработка на полезни вещи за класната стая и училището от ненужни опаковки.

Срокът за предаване на готовите изделия е 10 май 2023 г. включително.

Официалните правила за всеки от конкурсите можете да намерите в сайта на община Павликени на следния линк: shorturl.at/hlxG2

Победителите от трите конкурса ще бъдат обявени и наградени по време на концерта „Обичам Павликени и искам да ми е чисто“, част от кампаниите по проекта. Той ще се проведе в началото на юни 2023 г.


Ключови думи
изделия от употребявани материали
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати