Събота, 08 Юли 2023
            
Велико Търново Темида

Прокуратурите от Великотърновския съдебен окръг отчетоха успешна дейност през 2022 г.

  05.04.2023 17:01
Прокуратурите от Великотърновския съдебен окръг отчетоха успешна дейност през 2022 г.

Годишния доклад за дейността на Окръжна прокуратура Велико Търново, Районна прокуратура Велико Търново и прилежащите й териториални отделения за 2022 г. бе представен от окръжния прокурор Христо Христов, административен ръководител на ОП - В. Търново.  На събранието присъстваха Светлана Димитрова – прокурор в Отдел 7 "Противодействия на престъпленията против кредиторите, данъчната и осигурителната система" във ВКП, Борислава Александрова – прокурор в Отдел 2 "Досъдебен" във ВКП,  Гергана Мутафова – член на Прокурорската колегия към ВСС,  Таня Недкова – апелативен прокурор на ВТАП, Светослав Калчев – зам.-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура Велико Търново, административните ръководители на Окръжен съд – В. Търново и Административен съд – В. Търново, ръководителите на местните структури на МВР, ДАНС, главният разследващ полицай, прокурорите и следователите от съдебния окръг.

Анализирани бяха резултатите и тенденции в противодействието на престъпността и от дейността на прокуратурите на територията на съдебния окръг: Окръжна прокуратура – В. Търново и Районна прокуратура – В. Търново с териториалните ѝ отделения в Г. Оряховица, Свищов, Павликени и Елена.

Бе отчетено, че през 2022 г. прокурорите от Великотърновския съдебен окръг са наблюдавали общо 6174 преписки, от които новообразувани през годината – 5417 броя. Решени са били общо 5812 броя преписки. Прокурорите са наблюдавали 6308 броя  досъдебни производства, като има  увеличение по този показател спрямо предходните две години.

През отчетната година прокурорите са внесли в съда 810 прокурорски акта, от които 373 обвинителни акта,  314 споразумения и 123 предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК. На съд са били предадени  860 лица.

Запазва се тенденцията водещи в статистиката през последните три години да са внесените с прокурорски актове в съда дела за престъпления по Глава ХІ - общоопасни престъпления, които са над половината от внесените прокурорски актове (56,41 %). След тях са тези по Глава V – престъпления против собствеността (18,02 %), по Глава II – престъпления против личността (7,9 %), по Глава VI - престъпления против стопанството (5,1 %), и  след това престъпления по Глава VIII ( 4,07 %), по Глава IX – документни престъпления (3,5 %); по Глава  IV – престъпления против брака, семейството и младежта (1,8 %); по Глава Х от НК – престъпления против реда и общественото спокойствие (2,6 %).

По внесени прокурорски актове са били постановени 799 решения и 785 лица са били осъдени и санкционирани.

Отчетено бе, че през периода, в РП В.Търново и в ОП В.Търново са постигнати отлични резултати по отношение срочността на привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди.  Бе обърнато внимание на показатели на ВТОП, които са устойчиви за последните години и показват много добро лице на окръжна прокуратура като цяло – това са относно оправдателни присъди – няма влязъл в сила оправдателен акт, само две върнати от съда дела,  8 от 9 уважени протеста. 

Прокурор Димитрова и прокурор Александрова от ВКП и апелативният прокурор Недкова отчетоха много добрите резултати от дейността на прокуратурите във Великотърновския  съдебен окръг през 2022 г.

Гостите  пожелаха добрите резултати и отличната работа да продължат и през 2023 г.


Ключови думи
прокуратури
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати