Вторник, 20 Юни 2023
            
Велико Търново Други

Студентите от Филологическия факултет на Великотърновския университет – част от програмата „Гостуващ преводач“

  21.03.2023 11:04
Студентите от Филологическия факултет на Великотърновския университет – част от програмата „Гостуващ преводач“

От 20 до 24 март студенти от бакалавърски и магистърски програми на Филологическия факултет на ВТУ, ориентирани към преводаческата професия, се включиха в съвместната програма на Факултета и Генералната дирекция „Писмени преводи“ към Европейската комисия „Гостуващ преводач“.

Катерина Илиева, действащ преводач към Европейската комисия, ще запознае студентите с институциите на ЕС и с преводаческите служби в рамките на тези институции, с работата на Генералната дирекция „Писмени преводи“ и сътрудничеството й с външни преводачи. В рамките на практическите занятия студентите ще научат за особеностите на превода на текстове от и за ЕС и спецификите на юридическия превод; ще имат възможност да работят върху конкретни примери от практиката при използване на редица преводачески инструменти. Г-жа Катерина Илиева ще представи програмите за сътрудничество на Дирекцията с външни преводачи и възможностите за работа и стаж в институциите на ЕС.

Включването на студентите от Филологическия факултет на Великотърновския университет в програмата „Гостуващ преводач“ на Генералната дирекция „Писмени преводи“ към Европейската комисия стана възможно благодарение на факта, че магистърската програма по превод „Транслатология“ е част от Европейската мрежа за магистърски програми в областта на превода ЕМТ.

В разговор с декана на Филологическия факултет проф. Ценка Иванова бяха обсъдени предложения за съвместна работа при подготовката на преводачи и чуждестранни българисти за преводи от български на други европейски езици чрез Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“.

 


Ключови думи
ВТУ
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати