Понеделник, 19 Юни 2023
            
Лясковец Общество

Община Лясковец обявява прием на заявления за почасови здравносоциални услуги в домашна среда

  17.03.2023 16:28
Община Лясковец обявява прием на заявления за почасови здравносоциални услуги в домашна среда

Община Лясковец обявява прием на заявления от желаещи да ползват почасови мобилни интегрирани здравносоциални услуги и психологическа подкрепа в домашна среда по одобрен проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027 г. Всеки потребител ще получава мобилни интегрирани здравносоциални услуги и психологическа подкрепа съобразно нуждите си в домашна среда, които ще се предоставят от наети специалисти по проекта. Услугите ще се предоставят по настоящ адрес, независимо дали постоянният адрес съгласно документа за самоличност е в същото или друго населено място.

Кандидатите, които могат да ползват услугите, трябва да попадат в следните целеви групи: възрастни хора в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания. Нямат право да ползват услуги по настоящата схема лица, които получават едновременно същата услуга в рамките на други операции по Програма „Развитие на човешките ресурси“ и/или други мерки с национални и международни източници на финансиране, както и такива, ползващи сходни услуги в общността.

Желаещите да ползват услугата „Грижа в дома в община Лясковец“ подават заявление в сградата на Домашен социален патронаж, в гр. Лясковец, ул. „Младост“ № 2. Документите, които трябва да се подадат, са заявление от кандидат- потребителя (по образец) или от негов законен представител (Приложение № 1); декларация за съгласие за обработване на лични данни (Приложение № 2); медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидат-потребителя (ЕР на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи/.

Документи ще се приемат до 23.03.2023 г. в сградата на Домашен социален патронаж, гр. Лясковец, ул. „Младост“ № 2. Потребителите може да кандидатстват за включване в проекта през целия период на предоставяне на услугата: 01.04.2023 г. - 31.03.2024 г.

За контакти: Петя Кънчева - ръководител проект, тел. 0887 001 107.


Ключови думи
Лясковец
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати