Сряда, 17 Май 2023
            
Други Лясковец

Община Лясковец приема заявления за кандидатстване за финансова помощ при саниране на многофамилни сгради

  15.02.2023 15:42
Община Лясковец приема заявления за кандидатстване за финансова помощ при саниране на многофамилни сгради

До 10 май 2023 г. Община Лясковец приема заявления за кандидатстване за финансова помощ при саниране на многофамилни сгради.

Община Лясковец информира гражданите, че от 20 декември 2022 година е в ход новата процедура за енергийна ефективност /саниране/ на многофамилни жилищни сгради в режим на управление на етажната собственост, съгласно Закона за управление на етажната собственост.

Настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е първи етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. Настоящият първи етап предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 100% от допустимите разходи. Допустими за кандидатстване по тази процедура са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост и са проектирани преди 26 април 1999 година.

Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, Общинска администрация Лясковец ще приема заявления за участие в срок до 10.05.2023 г.


Ключови думи
саниране
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати