Вторник, 28 Мар 2023
            
Други

ТД на НАП Велико Търново събра 20 млн. лева просрочени задължения от получатели на обществен ресурс

  08.02.2023 12:01
ТД на НАП Велико Търново събра 20 млн. лева просрочени задължения от получатели на обществен ресурс

Публичните изпълнители от териториалната дирекция на НАП Велико Търново събраха 20 млн. лв. просрочени задължения от получателите на обществен ресурс за 2022 година. 12 млн. лв. от дълговете са внесени след наложен запор, а 8 млн. лв. са платени доброволно. 

С цел повишаване на събираемостта на публичните задължения на лица – изпълнители по договори, възложени от разпоредители с бюджетни средства и по проекти по оперативни програми от Европейски фондове, Националната агенция за приходите получава информация за предстоящи плащания чрез автоматизирана информационна система „РМС Плащания“. 

Системата изисква, преди всяко плащане от държавен или общински орган към изпълнител на обществена поръчка или друг получател на обществени ресурси, да се провери дали дружеството има неплатени данъци, осигуровки или други публични задължения. Ако бъдат установени такива, публичните изпълнители на НАП могат да използват цялата или част от сумата на обществения ресурс, за да бъдат погасени дълговете на задължените лица към бюджета.

При уведомяване на приходната администрация и в случаи на непогасени публични задължения, Агенцията налага своевременно обезпечителни мерки, с приоритет върху вземанията по съответните сключени договори./ сн. www.pixabay.com


Ключови думи
публичен ресурс
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати