Сряда, 10 Май 2023
            
Други

Обявен е конкурс за матроски длъжности във военни формирования на Военноморските сили

  07.02.2023 16:09
Обявен е конкурс за матроски длъжности във военни формирования на Военноморските сили

         О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности

във военни формирования от Военноморските сили

за приемане на военна служба на лица, завършили граждански

средни или     висши училища в страната или в чужбина

 

Офис за военен отчет в община Горна Оряховица Ви информира, че със заповед № РД-01-34/25.01.2023 г. на командира на Военноморските сили е разкрита процедура за обявяване на 95 (деветдесет и пет) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или    висши училища в страната или в чужбина, дислоцирани в гарнизоните: Варна, Каменар, Приселци, и Бургас съгласно следния разчет:

 

  1. за военни формирования от гарнизон Варна: 42 (четиридесет и две) бр.;
  2. за военно формирование от гарнизон Каменар: 2 (два) бр.;
  3. за военни формирования от гарнизон Приселци: 14 (четиринадесет) бр.;
  4. за военни формирования от гарнизон Бургас: 37 (тридесет и седем) бр.

 

В съответствие с приложения № 1 и 2 към заповед № ОХ-665/12.07.2022 г. на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение за най-ниската матроска (войнишка) длъжност е не по-малък от 1219,00 лв.

 

Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие

Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.

 

Срок за подаване на документи – 01.03.2023 г.

 

Информация може да получите в офиса за военен отчет

 в Община Горна Оряховица, партер и на телефони:

 

0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица

0619 22 052 – офис за военен отчет в Община Лясковец

062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

сн. www.navy.mod.bg


Ключови думи
матроски длъжности
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати