Петък, 05 Май 2023
            
Общество Свищов

Община Свищов е сред първите, внесли проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост

  03.02.2023 15:29
Община Свищов е сред първите, внесли проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост

Още в първите дни на 2023 година Община Свищов входира пет проектни предложения по Оперативна програма Национален план за възстановяване и устойчивост за над 10 милиона лева.

Две от проектните предложения касаят модернизация на образователната среда в сградите на СУ „Димитър Благоев“ и филиала на ДГ „Васил Левски“ в град Свищов и са на стойност 6.5 млн. лв.   

Третият проект е насочен към изграждане на Младежки център в гр. Свищов, чиято цел е създаването на предпоставки за развитие на качествени младежки дейности и политики и подпомагане развитието на младежката дейност в града. Максималният финансов ресурс, който Общината може да получи за реализирането на това проектно предложение, е в размер на 1.8 млн. лв.                                          

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на територията на община Свищов“ е наименованието на четвъртото успешно регистрирано проектно предложение на Община Свищов, с което се цели внедряване на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление за над 1.1 млн. лева.       

Петото проектно предложение отговаря изцяло на основните цели и принципи на Инвестиционна програма Минерални води на Националния доверителен екофонд и стратегическите цели за развитие на община Свищов. То касае оползотворяване на ресурсите от минерална вода като източник на топлинна енергия и постигане на по-устойчиво социалноикономическо развитие на общината. Общата стойност на проекта е за близо 800 хил. лева.


Ключови думи
Национален план за възстановяване и устойчивост
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати