Неделя, 30 Апр 2023
            
Други Павликени

Община Павликени ще подпомогне финансово издаването на технически паспорти, енергийните обследвания и архитектурните заснемания на блоковете, които ще се санират

  29.01.2023 08:58
Община Павликени ще подпомогне финансово издаването на технически паспорти, енергийните обследвания и архитектурните заснемания на блоковете, които ще се санират

Община Павликени ще подпомогне финансово издаването на технически паспорти, енергийните обследвания и архитектурните заснемания на блоковете, които ще се санират. Предложението на кмета инж. Емануил Манолов беше одобрено от Общински съвет-Павликени.

Община Павликени ще осигури заемни средства в общ размер до 200 000 лева, от който Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, регистрирани според закона, които ще кандидатстват за безвъзмездно саниране, ще могат да използват под формата на безлихвен заем за покриване на разходите за енергийно и техническо обследване.

Чрез възможността за безлихвен заем Община Павликени ще подкрепи сдруженията, така че те да могат да спазят крайния срок за кандидатстване 31 май 2023 г.

При одобрено проектно предложение предоставените средства ще се възстановяват от полученото финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I" по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.

В случай че кандидатстващата сграда не бъде одобрена за финансиране по горепосочената процедура, получените средства следва да бъдат върнати на Община Павликени в срок до 6 месеца от влизане в сила на решението за отказ от финансиране по процедурата.

За финансирането ще бъдат одобрени сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради, отговарящи на следните условия:

- собствениците на > 95% от идеални части от общите части на етажна собственост членуват в Сдружението на собствениците и са подкрепили изпълнението на проекта при гласуването на общото събрание

- 100 % от собствениците в етажната собственост са подписали Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните им обекти.

- сдружението на собствениците на многофамилни жилищни сгради предоставя в Община Павликени оферта или сключен договор с лицензирано дружество за извършване на дейностите.

Необходимите средства за предоставянето на финансова помощ ще бъдат заложени в бюджета на Община Павликени за 2023 г. Енергийното обновление на жилищния сграден фонд се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България. Обявената процедура е първи етап.

Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, получили финансови средства, се задължават в срок до 30.06.2023г. да възстановят получените от Община Павликени финансови средства, ако същите не кандидатстват за получаване на средства по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване  на жилищния сграден фонд – етап I“, финансирана със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Общинска администрация е водещ партньор в проекта и ще изпълнява неговото административно и финансово управление, както и отчитането му.


Ключови думи
саниране Павликени
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати