Вторник, 25 Апр 2023
            
Други Свищов

Кандидат-магистри подадоха документи още в първите минути от старта на онлайн кампанията в Свищовската академия

  24.01.2023 09:32
Кандидат-магистри подадоха документи още в първите минути от старта на онлайн кампанията в Свищовската академия

В Стопанска академия „Димитър А. Ценов” на 23.01.2023 г. стартира приемът на документи за ОКС „магистър”. Свищовското висше училище осъществява прием на магистри два пъти в годината – в началото на учебната година и през м. март. За настоящия Прием март 2023 (за учебната 2022/2023 г.) могат да кандидатстват само притежаващи ОКС „бакалавър”/„магистър” по професионални направления 3.8. „Икономика”, 3.7. „Администрация и управление” или 3.9. Туризъм за дистанционна форма на обучение по 37 магистърски програми. Осъществява се и прием по три съвместни магистърски програми с УНСС в редовна форма на обучение, по които могат да кандидатстват завършили само ОКС „бакалавър” в ПН 3.8. „Икономика”.

Най-нетърпеливи да подадат своите документи за кандидатстване в ОКС „магистър” за дистанционна форма на обучение се оказаха три дами. В първите минути от активиране на системата за онлайн кандидатстване първа документи подаде Ивалина Борисова от Търговище. Тя има вече една завършена магистратура в Свищовската академия (след неикономическа специалност от ОКС „бакалавър”) – „Фирмен мениджмънт и контролинг”, а сега кандидатства за МП „Валутен, митнически и данъчен контрол”. Веселка Василева от София, също завършила бакалавърска степен в друго висше училище, кандидатства в Свищов за МП „Инвестиционен мениджмънт”. Третата дама, подала документи в първите минути на кампанията, е Николина Кръстанова, също от София. Тя е завършила ОКС „бакалавър” в Свищовското висше училище и сега отново избира родната Алма Матер за магистърска програма „Счетоводство и одит в публичния сектор”.

Приемът на документи се осъществява дистанционно (чрез системата за онлайн кандидатстване) или във фронт офиса за обслужване на студенти в СА „Д. А. Ценов” – Свищов. Срокът за кандидатстване за дистанционно обучение е до 28.02.2023 г. Студентите в дистанционна форма, при желание, е възможно да разсрочат плащането на семестриалните такси на две равни вноски. Дистанционните редовни изпитни сесии се провеждат само в събота и неделя.

Желаещите да се обучават в редовна форма по съвместните магистърски програми с УНСС могат да подават документи до 27.02.2023 г. за МП „Бизнес анализ на данни със специализиран софтуер”, „Интелигентни информационни системи” и „Бизнес иновации и мениджмънт”.

Богато портфолио от атрактивни магистърски програми във всички области на икономиката, администрацията и управлението, което Стопанска академия „Д. А. Ценов” предлага в дистанционна форма на обучение, привлича кандидат-магистри не само от България, но и от различни точки на света. Като лидер в дистанционното обучение, стартирало още през 1999 г. за ОКС „магистър”, Свищовското висше училище успешно прилага съвременните достижения в областта на информационните технологии с цел да осигури за своите студенти пълноценно дистанционно обучение и възможност за поддържане на постоянен контакт с преподавателите.

Актуална информация за Кандидатстудентска кампания ’2023 в ОКС „магистър” се публикува на сайта на Академията www.uni-svishtov.bg/kskm


Ключови думи
Стопанска академия
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати