Понеделник, 17 Апр 2023
            
Други Елена

Община Елена кани на обучение за санирането

  15.01.2023 12:19
Община Елена кани на обучение за санирането

Във връзка със стартирането на процеса по кандидатстване на сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, Националното сдружение на общините в Република България и Министерство на регионалното развитие и благоустройството организират провеждането на онлайн информационни обучения за общините, с цел представяне и обсъждане на изискванията и критериите, заложени в Насоките за кандидатстване по процедурата.

Община Елена ще организира достъп до обучението, като кани всички заинтересовани лица да присъстват на 16.01.2023 г. (понеделник) от 10:00 часа в зала 101.

Очаквана продължителност - до 3 часа.


Ключови думи
саниране
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати