Вторник, 31 Яну 2023
            
Велико Търново Темида

Окръжна прокуратура – Велико Търново предаде на съд двама бивши служители на МВР за документни престъпления, престъпления против правосъдието и подкупи

  04.01.2023 15:05
Окръжна прокуратура – Велико Търново предаде на съд  двама бивши служители на МВР за документни престъпления, престъпления против правосъдието и подкупи

Окръжна прокуратура – Велико Търново внесе в съда обвинителен акт срещу двама обвиняеми (бивши служители в различни структури на ОД МВР – В. Търново), за склоняване и съставяне на официални документи с невярно съдържание, за спомагане на други лица за избягване на наказателно преследване и за подкуп. Деянията са извършени в условията на подължавано престъпление, в периода 26.06.2019 г. до 10.09.2020 г., в гр. Велико Търново – престъпления по  чл.  311, ал. 1, по чл. 294, ал. 4 и по чл. 304б, ал. 1 от НК.

Обвинението срещу А.И. (полицейски служител в РУ-Велико Търново) е за това, че като подбудител, умишлено  склонил  Й. Й. (служител в сектор към ОД МВР В. Търново) да извърши престъплениe, като състави официални документи – 4  броя протоколи за химическо изследване за определяне на концентрацията на алкохол, в които да  удостовери неверни обстоятелства.

Обвинението срещу Й. Й. е за това, че в качеството си на длъжностно лице и в кръга на службата си, съставил официални документи -  9 броя (4 от които в съучастие с А.И.) протоколи за химическо изследване за определяне на концентрацията на алкохол, в които удостоверил неверни обстоятелства относно действителния резултат за съдържанието на алкохол в кръвта на изследваните кръвни проби на лицата. (Стойностите на пробите с действителен резултат над 1,2 промила алкохол занижил до 1,2 промила, а на тези с резултат от 0,5 до 1,2 промила алкохол -  под 0,5 промила). Същите протоколи били използвани като доказателство пред съответния административнонаказващ орган. (На нарушителите със занижена стойност на концентрация на алкохол под 0,5 промила, административнонаказателните производства били прекратявани и не им била налагана санкция по административен ред за нарушение по ЗДвП. На тези със занижена стойност под 1,2 промила, било налагано административно наказание и срещу тях не било образувано наказателно производство за извършено престъпление по чл. 343б от НК.) Така двамата обвиняеми спомогнали общо четири лица, извършили престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, да избегнат наказателно преследване.

А. И. е обвиняем и за това, че с извършването на четири деяния, поискал дар и приел дарове – парична сума общо в размер на 6 900  лева, които не му се следват, за да упражни влияние върху Й. Й., като длъжностно лице, да удостовери занижени нива в официални документи - протоколи за химическо изследване за определяне концентрацията на алкохол на изследваните кръвни проби на три лица.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.


Ключови думи
подкуп