Понеделник, 20 Мар 2023
            
Други

През 2022 г. интересът към дървата за огрев е двойно по-голям

  19.12.2022 14:08
През 2022 г. интересът към дървата за огрев е двойно по-голям

Повече от 109 000 пространствени кубически метра дърва за огрев са получили 15 624 домакинства в обхвата на "Северноцентрално държавно предприятие" ДП Габрово през 2022 г. Статистиката обхваща периода от началото на годината до 12.12.2022 г., а реализираните продажби представляват изпълнение на 96% от планираните за годината количества. С предимство са предоставени дърва за огрев на включените в списъци желаещи, както и правоимащите лица с издадени заповеди за социално подпомагане. Двойно по-висок е интересът към дървата за огрев през 2022 г. спрямо предходната. За сравнение, през 2021 година териториалните поделения на СЦДП-Габрово са реализирали продажба на 59 003 пр. куб. метра, а изпълнените заявки до 12.12.2022 г. представляват 186% от реализираните продажби за цялата 2021 г.

Най-много заявки за дърва за огрев от физически лица тази година са подадени към ДЛС „Каракуз“ гр. Дулово. До средата на месец декември, стопанството е предоставило 27 860 пр. куб. м. дърва за огрев на 3 427 домакинства. Други 3 667 домакинства са били подсигурени с 23 850 кубика дърва за зимата от ДГС „Сеслав“ гр. Кубрат, което се доближава до двоен размер на отчетените през предходната година количества. 22 197 пр. куб. м. дърва са получили 2 775 домакинства, попадащи в обхвата на ДЛС „Воден-Ири Хисар“.

Традиционно интересът към набавянето на дърва за огрев на корен е значително по-слаб. Въпреки това, през 2022 г. от тази възможност са се възползвали 4 пъти повече домакинства. 104 домакинства в обхвата на ДГС Разград и 76 в обхвата на ДЛС „Дунав“ гр. Русе са добили сами дървата си за отопление. За сравнение в двете стопанства, чрез продажба на дърва от склад са задоволени нужди съответно на 1998 домакинства в Разградско и 311 в Русенско. 808 домакинства са подсигурили отоплението си с 6 279 пр. куб. м. от ДГС Горна Оряховица. 4 597 кубика са реализирали горските от ДЛС „Росица“ гр. Севлиево. 3 009 пр. куб. м. са предоставени на 439 домакинства в обхвата на ДГС „Тутракан“.

За пръв път списъци от кметовете на населени места за предоставяне на дърва за огрев на физически лица са подадени от общини, в които традиционно местното население се снабдява с дърва от частни фирми. От услугата са се възползвали 361 домакинства в обхвата на ДГС „Болярка“ гр. Велико Търново, 364 домакинства в обхвата на ДГС Свищов и 284 от ДГС Елена. Най-слаб интерес към услугата е заявен към горските стопанства в Силистра, Габрово, Буйновци, Бяла (русенско) и ДГС Плачковци.

СЦДП-Габрово и териториалните му поделения са в постоянен контакт с кметовете на населени места, от които има подадени списъци и тези, които предстои да подадат.


Ключови думи
дърва за огрев
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати