Вторник, 28 Фев 2023
            
Велико Търново Други

30 години отбелязва Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

  29.11.2022 12:06
30 години отбелязва Университетско издателство  „Св. св. Кирил и Методий”

Днес в зала „Европа“ на Ректората се състоя тържество, посветено на 30-годишнината от създаването на Университетското издателство.

Заместник-ректорът по научната дейност проф. д.и.н. Милко Палангурски поздрави всичко гости на събитието от името на академичното ръководство и лично от ректора проф. д-р Христо Бонджолов.

Издателството на Великотърновския университет е наследник на основаната през 1971 г. печатна база, превърнала се през годините в основно университетско звено.

В протокола от заседанието на Академичния съвет на ВТУ, проведено на 18 март 1991 г., в т. 4., параграф 8 четем следното: „За създаването на Университетско издателство докладва доц. Иван Радев“, а решението гласи: „Да се създаде Университетско издателство като самостоятелно звено в структурата на Великотърновския университет“.

През 1992 г. по инициатива на доц. д-р Владимир Попов, тогава ректор на ВТУ, и с решение на Академичния съвет е създадено Университетското издателство, регистрирано на 20.04.1992 г. в Националната ISBN агенция – София с международен стандартен книжен номер 524. За първи директор на издателството и председател на Издателския съвет е избран покойният акад. Иван Радев.

Отново с решение на Академичния съвет през 2016 г. е създадена нова структура – Информационно-библиотечен и издателски комплекс – в която са обединени Университетската библиотека и издателството.

Издателството изпълнява програмата на Университета за книгоиздаване и книгоразпространение, като обезпечава преди всичко текущия образователен процес, включва се в националния книжен пазар и публикува съвременна българска книжнина, вкл. художествена. От 2016 г. то добавя към своята специализация и публикуването на електронни издания.

Появило се на книжния пазар преди 30 години, през 1992 г., издателството на Великотърновския университет се специализира в публикуването на академична литература – научна, научнопопулярна, учебна, учебно-помощна литература, списания, годишници, тематични поредични издания, юбилейни сборници – насочена както към специализираната аудитория, така и към докторантите, постдокторантите, студентите, кандидат-студентите, учениците и всички ценители на българската книга.

 


Ключови думи
ВТУ Университетско издателство
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати