Събота, 25 Фев 2023
            
Горна Оряховица Общество

Горна Оряховица може да получи до 30 милиона лева за саниране по новата процедура за енергийно обновяване на сградния фонд

  26.11.2022 11:52
Горна Оряховица може да получи до 30 милиона лева за саниране по новата процедура за енергийно обновяване на сградния фонд

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува проект на Насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I на многофамилните жилищни сгради, с изменен срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестициите за саниране.

В публикувания документ срокът за кандидатстване е до 31 май 2023 г. До тази дата ще могат да бъдат подавани проекти за изпълнение на инвестиции, които да получат 100 % безвъзмездна финансова помощ от Плана за възстановяване и устойчивост. В етап II сдруженията на собственици ще трябва да имат 20% самоучастие.

Предвидено е и изменение в разпределението на финансовите средства по процедурата. Така например вече за всяка община е определена максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ, която тя може да получи за сгради на своята територия. Общините са разделени на три групи. В първата са най-големите, като в Столична община могат да се финансират проекти до 150 милиона лева, в общини Варна, Пловдив и Бургас до 80 милиона лв., а в общините Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Стара Загора и Благоевград – до 50 милиона лева.

Във втората група са 40 общини, сред които е и Горна Оряховица, за които са предвидени до 30 милиона лева. В останалите 215 общини средствата са до 15 милиона лева.

За отделните проекти са предвидени минимална стойност 50 000 и максимална стойност до 9,5 млн. лв.

Регламентира се също разходите за изготвяне на техническо обследване, технически паспорт и енергийно обследване да се възстановяват, без да е необходимо да се предоставят разходооправдателни документи за одобрените проекти за изпълнение на инвестиции.

Проектът на Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях са публикувани на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, секция „Проекти по НПВУ“, подсекция „Процедури по НПВУ“, раздел „Процедури за обществено обсъждане“.

Коментари и предложения по тях могат да бъдат изпращани на електронна поща: [email protected], както и по официален път в срок до 02.12.2022 г. включително.

Според министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков процедурата може да тръгне още в края на следващата седмица.


Ключови думи
саниране Горна Оряховица
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати