Четвъртък, 08 Дек 2022
            
Общество Свищов

Директори и учители се обучаваха за прилагане на мерки за предотвратяване отпадането на деца от образователната система

  23.11.2022 15:07
Директори и учители се обучаваха за прилагане на мерки за предотвратяване отпадането на деца от образователната система

На 22 ноември, по инициатива на отдел „Образование“ към Община Свищов, в Актовата зала на СУ „Димитър Благоев“ се проведе работно обучение по прилагането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната  система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

В събитието участваха Румяна Кузева - началник на отдел „Образование“ към Община Свищов, Камелия Христова - ст. експерт „Училищно образование“, директорите и учители от образователните институции, локализирани на територията на общината. Водещ лектор в обучителната част бе Надя Лорето - старши експерт по КПК в РУО – Велико Търново.

В рамките на работната програма бяха  представени резултатите от направения анализ на  данните, въведени в Информационната система за работа по Механизма,   дискутираха се въпроси, свързани със своевременното обхващане на завърналите се в България деца и ученици, дадени бяха насоки за извършване на текущи действия по  установяване и актуализация на статуса на отпадналите през учебната година деца и ученици, като акцентът  бе  поставен върху извършването на посещения на място от страна на  екипите за обхват с участието на всички институции. В практическата втора част на обучителния семинар участниците коментираха различни казуси и произтичащото от тях фактическо въвеждане на данни в информационната система.

Срещата приключи с взаимни пожелания за малък брой инициирани от екипите за обхват посещения на територията на община Свищов.


Ключови думи
отпадане на деца от училище