Петък, 17 Фев 2023
            
Велико Търново Темида

В „Ден на отворените врати“ Окръжен следствен отдел посрещна ученици от ЧПГ "Аркус"

  18.11.2022 16:12
В „Ден на отворените врати“ Окръжен следствен отдел посрещна ученици от ЧПГ \

В Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Велико Търново се проведе „Ден на отворените врати“.  Гости на следователите бяха ученици от 11“а“ клас в  ЧПГ „Американски колеж – АРКУС“. 

Людмил Маноилов, завеждащ ОСлО във ВТОП, представи пред учениците ръководената от него институция и ги запозна с функциите на съдебната власт и следствения отдел, като част от структурата на съдебната система. Той им обясни спецификата на следователската професия и характеристиките на досъдебната фаза на наказателното производство.
Учениците бяха запознати със способите и стандартите за събиране на доказателства и провежданите конкретни действия от следователя в хода на разследването в България и сътрудничеството при разследване със съдебни институции  в други държави. 
Те се срещнаха  с Младен Младенов, главен експерт–криминалист към Национална следствена служба с месторабота ОСлО във ВТОП, който им обясни спецификата на работата на криминалиста и показа нагледно сравнителен анализ на пръстови отпечатъци, балистични, почеркови и други експертизи на доказателства по реални дела на следствената служба.
Драгомир Марков, младши следовател, разказа за метода на разпознаване. С участието на учениците Людмил Маноилов разигра симулирано процесуално-следствено действие - разпознаване на лице, заподозряно за извършено престъпление - грабеж.  Гимназистите влязоха в роли на пострадал, който трябва да разпознае нападателя си, поемни лица, заподозряно лице и лица, които участват в разпознаване. 
Участниците в Деня на отворените врати разгледаха мобилен център за разследване, оборудван с техника и генератор за ток, с който се извършват действия по разследване на престъпления в полеви условия.
Информационната кампания „Ден на отворените врати“ се провежда като дейност от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която се осъществява от органите на съдебната власт по споразумение между ВСС и Министерство на образованието и науката. Чрез нея се популяризират функциите на съдебната система и се формират правни познания у младите хора.  Целта на кампанията е да се повиши правната култура на учениците, като се постигне по-добра информираност за работата на съдебната система и за изграждане на доверие в дейността на съда и прокуратурата.
Всички участници получиха удостоверение за участие в инициативата и всеки изтегли листче с правна сентенция.


Ключови думи
Ден на отворените врати Следствие ЧПГ Аркус
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати