Понеделник, 30 Яну 2023
            
Велико Търново Други

Международен симпозиум „Образование 21” събира учени от шест държави във ВТУ

  18.11.2022 09:49
Международен симпозиум „Образование 21” събира учени от шест държави във ВТУ

Днес в Ректората на Великотърновския университет бе открит VI Международен симпозиум „Образование ‘21“, организиран от катедра „Нова и най-нова история на България“ и катедра „География“ към Историческия факултет. Той се провежда ежегодно след първата конференция през 2016 г., посветена на предизвикателствата пред историческото образование през XXI век.

Партньори на форума са Департаментът за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти при ВТУ и фондация „Проф. Румяна Кушева“ (София).

Заместник-ректорът по международната дейност проф. д-р Димитър Димитров откри събитието и приветства всички участници от името на академичното ръководство и специално от името на ректора проф. д-р Христо Бонджолов.

Водеща тема на научното събитие тази година е „Образователни пространства в дигиталното време“. По традиция всяко издание на форума има общ тематичен акцент, определено послание, което конструира „пресечните зони“ на диалога, който участниците водят по различните теми. Например през 2019 г. симпозиумът бе посветен на 30-годишнината от падането на Стената, през 2020 г. обединяващото послание бе „Мисия учител“, а през 2021 г. – „Наследството в съвременната епоха“.

Основният акцент на настоящия форум е насочен към предизвикателствата, пред които е изправено образованието в условията на повсеместната дигитализация. Същевременно участниците ще търсят „добавената стойност“ на отворените врати за технологиите (STEAM подхода, геймификацията, дигиталните ресурси) в обучението по история и цивилизации, по география и икономика и по български език и литература. В контекста на модернизационните промени се коментират и такива репери като националната идентичност, културното наследство и гражданското участие през призмата на споделените лични истории и на диалога между поколенията.

Във форума тази година са заявили участие 22 души от 6 държави – България, Русия, Северна Македония, Кипър, Полша и Испания. Освен преподаватели и докторанти от Историческия и Филологическия факултети при Великотърновския университет, свои изследвания и добри практики представят колеги от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ – БАН), Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) при Тракийския университет – Стара Загора,Пловдивския университет, Московския педагогически държавен университет, Хабаровския регионален институт за развитие на образованието (Русия), Института за духовно и културно наследство на албанците (Скопие, Северна Македония), учители от страната (Пловдив, Варна, Никопол, Попово, Дулово) и от българските училища зад граница: БНУ „Св. Седмочисленици“ (Барселона Испания), БУ „Никола Вапцаров“ (Никози, Кипър) и училище „Дора Габе“ (Варшава, Полша).

От 2020 г. в симпозиума участват и двама експерти от МОН, Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ – Радостина Николова (държавен експерт, история и цивилизации) и Коста Костов (държавен експерт, философия и гражданско образование).

По време на симпозиума си дават среща няколко поколения професионалисти, посветени на мисията да просвещават. В контекста на диалога между поколенията ще бъде представен международният проект „Европа в спомени“ и състезанието „Европейски истории“ (за най-добре разказана лична история), в който университетски преподаватели, учители, студенти и ученици участват чрез ЕИЦ – Велико Търново.

В рамките на срещата ще бъде представен и т. 5 на сборника с доклади от последния симпозиум, проведен през есента на 2021 г., подготвен в Университетско издателство. Ценностният заряд на диалога се определя от дискусиите, споделяните добри практики и предлаганите иновативни решения, свързани с предизвикателствата на дигиталното време, в което живеем.

 


Ключови думи
ВТУ конференция
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати