Сряда, 15 Фев 2023
            
Горна Оряховица Общество

„Елит мес” е единственият кандидат по програмата „Топъл обяд” в Горна Оряховица

  16.11.2022 08:23
„Елит мес” е единственият кандидат по програмата „Топъл обяд” в Горна Оряховица

„ЕЛИТ МЕС МИНЕВ - РОДОПА - В.Т.” ЕООД е единственият кандидат за изпълнител по програмата „Топъл обяд” в Горна Оряховица. Поръчката, обявена от Общината е за до 800 ползватели и прогнозна стойност 2 милиона лева в срок от три години. Търновското дружество е единственото, подало оферта и вероятно то ще получи договор за дейността.

Подкрепата на материално затруднени граждани е по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. (ПХОМП), съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Приоритетна ос: Подпомагане с храни и предоставяне на материална помощ, Процедура „Топъл обяд“, BG05SFPR003-1.001“.

Предмет на поръчката е приготвяне и доставяне на храна до 14 населени места на територията на община Горна Оряховица с капацитет, който не може да надвишава 800 лица. Промяна в броя на потребителите може да се извършва всеки месец, при изготвяне на месечните менюта, като Общината ще подава актуални списъци с правоимащи всеки месец.

Изпълнителят се задължава да приготвя и доставя всеки работен ден топла храна – супа, основно и хляб и поне веднъж седмично десерт или плодове. Храната трябва да е приготвена в самия ден на доставка и да отговаря на стандартите за качество.

Програмата е отворена. В момента има близо 600 кандидати. Последна дума в изготвянето на списъците има Дирекция „Социално подпомагане”, която преценява дари кандидатстващите отговарят на условията. По всяко време могат да се включат още хора до квотата от 800 човека, която е защитила Община Горна Оряховица. До края на месеца предстои да се уточнят пунктовете за доставяне на храната в селищата на общината.


Ключови думи
топъл обяд Елит мес Горна Оряховица
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати