Четвъртък, 09 Фев 2023
            
Икономика

Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради в областта са намалели наполовина

  10.11.2022 09:37
Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради в областта са намалели наполовина

През третото тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 24 жилищни сгради със 132 броя жилища в тях и с 19 472 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 41 други сгради с 14 848  кв. м РЗП.

В сравнение с предходното тримесечие на 2022 г. броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява с 52.9%. Жилищата в тях също намаляват с 47.8%. Разгънатата им застроена площ е по-малко с 16.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 0.2%, но общата им застроена площ намалява с 24.1%, т.е. броят се увеличава, а РЗП намалява. 

В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта намалява с 31.4%, но жилищата в тях се увеличават със 187.0%, а разгънатата им застроена площ - с 235.5%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 33.9%, а общата им застроена площ е намалена с 26.9%.         

През третото тримесечие на 2022 г. в област Велико Търново е започнал строежът на 33  жилищни сгради с 52 жилища в тях и с 10 160 кв. м обща застроена площ, и на 21 други сгради с  19 304 кв. м разгъната застроена площ. 

Спрямо предходното тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 43.5%, докато жилищата в тях намаляват със 70.9%, а общата им застроена площ - с 49.6%. Започналото строителство на други сгради е в повече с 16.7%, а общата им застроена площ е увеличена със 105.3%.    

В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 10.0%, но жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват съответно с 43.5% и с 12.6%. Започналото строителство на други сгради е в повече с 31.2%, а общата им застроена площ е увеличена с 274.7%./ сн. архив RegNews 


Ключови думи
сроителни разрешени
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати