Вторник, 31 Яну 2023
            
Общество Свищов

В Свищов провеждат среща за последствията от употребата на райски газ

  09.11.2022 13:03
В Свищов провеждат среща за последствията от употребата на райски газ

На 14.11.2022 г. (понеделник)  Община Свищов и Общински младежки център организират информационна среща на тема „Райският газ и последствията от употребата му  при подрастващите“. Лектори на срещата ще бъдат Божена Гецова и Нина Тодорова – медицински сестри в ОУ „Филип Сакелариевич“, СПГ „Алеко Константинов“ и СУ „Николай Катранов“.

Организаторите канят родители, ученици, учители и всички, които са пряко или косвено засегнати от проблема. Събитието ще се проведе в зала 1 на Община Свищов от 17:15 ч. 

Информационната среща е част от инициативите на Общински младежки център – Свищов, организирани във връзка с неформалното обучение на тема „Борбата със зависимостите при децата”. Центъра е създаден в изпълнение на дейностите по проект на Община Свищов „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов” Договор BG05M9OP001-2.056-0015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и № BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)./ сн. infoz.bg


Ключови думи
райски газ